Vatten & Avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I genomsnitt förbrukar varje människa i Sverige 150 till 200 liter vatten per dygn. Ur ett folkhälsoperspektiv är tillgången till vatten av god kvalitet av stor vikt. Miljökontoret kontrollerar kommunernas vattenförsörjning, men har inget tillsynsansvar för privata brunnar, dock kan ni kontakta oss för rådgivning i frågor om privata brunnar. Läs mer under Dricksvatten.

Vatten ger upphov till avlopp. Inom kommunala verksamhetsområden leds detta till våra reningsverk, där det behandlas för att minska utgående halter av framför allt närings- och syreförbrukande ämnen. För att säkerställa avloppsreningsverkens funktion och skötsel har miljöförvaltningen ett tillsynsansvar för detta. För mer information om anslutning till kommunalt Vatten och Avlopp se respektive kommuns hemsida.

Avloppsvatten från hus utanför kommunala verksamhetsområden renas i enskilda avloppsanordningar. Dessa kan utformas på olika sätt beroende på de naturgivna förutsättningarna, lagar och riktlinjer, samt sökandes egna önskemål. Miljöförvaltningen har både ett prövnings- och tillsynsansvar samt en rådgivande funktion. Läs mer om enskilda avlopp. 

Sidan uppdaterades 2023-03-15