Entreprenörsrapport

När ni har anlagt ert nya avlopp så ska en så kallad Entreprenörsrapport skickas in till Dalslands Miljökontor. Entreprenörsrapporten består av en Grunddel som alltid ska vara med och ett antal andra bilagor, bilaga ska också skickas med gällande den typ av avloppsanordning som ni har anlagt. Blanketterna hittar du genom att klicka på knappen Blanketter längst upp på sidan.

Tänk på följande innan du skickar in Entreprenörsrapporten

  • Använd rätt bilaga för den typ av anordning/ anläggning som är gjord
  • Glöm inte att fotografera alla stegen i anläggandet och bifoga fotona med Entreprenörsrapporten
  • Fyll i uppgifterna i Entreprenörsrapporten så noga som möjligt
  • Notera att minireningsverk och andra prefabicerade reningsmetoder inte har en bilaga. För dessa bifogas bilder samt lägganvisning så att inspektören tydligt kan se att anorningen är rätt anlagd
  • Entreprenörsrapporten fylls i av entreprenören som även undertecknar. Har sökande själv gjort anordningen är det sökande som fyller i entreprenörsrapporten och undertecknar
  • Glöm inte att skriva in datum då anordningen färdigställdes och när den togs i bruk
  • Fastighetsägaren ansvarar för att rapporten skickas in till Dalslands Miljökontor inom tre veckor från det att avloppsanordningen är färdigställd
Sidan uppdaterades 2023-03-15