Lantbruk

Alla de som äger en lantbruksfastighet omfattas av olika lagstiftningar.
Det är Miljöbalken som reglerar hanteringen av gödsel och kemikalier och andra faktorer som kan påverka miljön negativt. Även livsmedelslagstiftningen och djurskyddslagen reglerar driften beroende på inriktning.

Inspektörerna som arbetar med lantbruksföretagen inspekterar alla gårdar med eller utan djur. De med mer än 100 djurenheter får besök årligen, övriga klassas efter vilken inriktning de har, areal och hur stort behovet av tillsyn är, vilket då påverkar hur ofta de får besök.

Vid sidan av de rutinmässiga inspektionerna tar de även emot anmälningar och följer upp misstänkta brott mot lagstiftningen.

Om miljöskyddet vid inspektion inte visat sig vara godtagbar ges skriftliga råd om förelägganden. Vid behov görs uppföljande besök.

Sidan uppdaterades 2023-05-11