Kontaktformulär

Vill du komma i kontakt med oss på Dalslands miljö- & energikontor gällande ett pågående ärende eller om du har någon fråga, synpunkt eller förslag kan du skriva direkt till oss här.

Vi ser till att den person som bäst kan hjälpa dig med ditt ärende återkopplar till dig inom två arbetsdagar.

Skriv ned den information som du tror kan hjälpa oss att snabbt sätta oss in i ditt ärende. Du kan även bifoga filer, till exempel foton och karta. Gäller det ett pågående ärende så uppge gärna ärendenummer så förenklar det vår handläggning.
Skriv inte med personnummer eller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om personers hälsa, i formuläret.

Ditt meddelande hanteras som en inkommen handling och därmed allmän handling och kan komma att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Handlingen omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att vi kan komma att lämna ut handlingen om någon begär det. Innan vi lämnar ut handlingen gör vi en sekretessprövning.

Vill du vara anonym så tänk på att inte uppge några uppgifter om dig själv, till exempel namn, adress och telefonnummer. Välj då att du inte vill bli kontaktad av oss. Här kan du läsa mer om att anmäla något anonymt.
Du kan även läsa om vår behandling av personuppgifter här.