FRÅGOR & SVAR

 

Kommunjägare och skyddsjakt

25 maj 2022

Vid skyddsjakt i tätbebyggt område - kontakta en kommunjägare. För att få nummer och namn till aktuell skytt för din kommun kan du kontakta Dalslands miljö- och energikontor. Skyttarna ska känna till vilka bestämmelser som gäller vid skyddsjakt. Du får själv stå för eventuella kostnader för att anlita kommunskytten.

Vid skyddsjakt utanför tätbebyggt område – kontakta jakträttsinnehavaren. I vissa fall går det att bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt. Skyddsjakt | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Övriga påkörda/skadade vilda djur - Vid påkörda/skadade vilda djur, kontakta polisen, telefon 112.
Vid döda djur utmed väg, kontakta väghållaren. Vid döda djur på tomt, kontakta markägaren.


Lösspringande eller störande hundar och katter

25 maj 2022

Du kan anmäla bristande tillsyn av hundar och katter som är lösspringande, orsakar skador eller avsevärda olägenheter till länsstyrelsen, läs mer här: Tillsyn över hundar och katter | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se).

Om du har problem med störande katter i din trädgård eller skällande hundar, läs mer här Katter och hundar - Dalslands Miljö & Energiförbund


Är avloppet godkänt?

20 januari 2020

Som mäklare eller husköpare vill man gärna veta om avloppet är godkänt, så att krav på nytt avlopp inte kommer som en kostsam överraskning. Har du funderingar på statusen på en avloppsanordning, maila kansli@dalsland.se eller ring någon av våra handläggare. Kontaktuppgifter till handläggare hittar du under fliken Kontakter uppe till höger på sidan.


Vem kontaktar jag vid slamtömning?

19 juli 2019

I Dals-Ed, Mellerud och Bengtsfors kommun sköter Rang-sells Dalsland tömning av slamavskiljare:

Telefon (07.00-16.00): 010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 0730-93 91 63
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com

I Färgelanda sköter Rang-sells Skaraborg tömningen: 

Telefon (08.00-16.00): 0528-56 70 00
Jourtelefon (övrig tid): 0730-93 91 63  
Epost: kommun@fargelanda.se


Hur mäter man radon?

19 juli 2019

Man söker fram ett ackrediterat företag och beställer hem radondosor så kallade ”puckar” som du placerar ut enligt anvisningarna i minst två rum. I enrumslägenhet placeras två dosor i samma rum. Antalet beror på hur stor yta som ska mätas och om det är flera våningar etc. Mer exakt information om antalet dosor etc. finns på företagets hemsida. Man bör minst mäta den rekommenderade tiden, omkring 2-3 månader. Sedan skickar man in puckarna i det bifogade kuvertet. Svaret på analysen kommer inom några veckor. Läs mer om radon här


Misskötsel av djur?

18 juli 2019

Funderingar på dräneringsfrågor eller dikesfrågor.

18 juli 2019

Kontakta ansvarig på Vatten och avlopp i din kommun om du bor i detaljplanerat område, Utanför detaljplanerat område kontaktar du samfällighetsföreningen eller Lantmäteriets arkivtjänst


Egen dricksvattenbrunn, Hur kontrollerar jag vattnet?

1 januari 0001


Om du tar vatten från en enskild brunn bör det kontrolleras minst vart tredje år. Mer information om eget vatten hittar du här


 

Sidan uppdaterades 2023-03-17