Är avloppet godkänt?

20 januari 2020

Som mäklare eller husköpare vill man gärna veta om avloppet är godkänt, så att krav på nytt avlopp inte kommer som en kostsam överraskning. Har du funderingar på statusen på en avloppsanordning, maila kansli@dalsland.se eller ring någon av våra handläggare. Kontaktuppgifter till handläggare hittar du under flickan kontakter uppe till höger på sidan.


Vem kontaktar jag vid slamtömning?

19 juli 2019

I Dals-Ed, Mellerud och Bengtsfors kommun sköter Rang-sells Dalsland tömning av slamavskiljare:

Telefon (07.00-16.00): 010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 0730-93 91 63
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com

I Färgelanda sköter Rang-sells Skaraborg tömningen: 

Telefon (08.00-16.00): 0528-56 70 00
Jourtelefon (övrig tid): 0730-939163  
Epost: kommun@fargelanda.se


Hur mäter man radon?

19 juli 2019

Man söker fram ett ackrediterat företag och beställer hem radondosor så kallade ”puckar” som du placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum. I enrumslägenhet placeras två dosor i samma rum. Antalet beror på hur stor yta som ska mätas och om det är flera våningar etc. Mer exakt information om antalet dosor etc finns på företagets hemsida. Man bör minst mäta den rekommenderade tiden, omkring 2-3 månader. Sedan skickar man in puckarna i det bifogade kuvertet. Svaret på analysen kommer inom några veckor. Läs mer om radon här


Det är för kallt/varm i min hyreslägenhet vad gör jag?

19 juli 2019

FoHM rekommenderar en inomhustemperatur på minst 20 grader mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning med ett särskilt instrument. Särskilt känsliga grupper som äldre, handikappade, eller människor med låg ämnesomsättning, ska ha en minst två grader högre temperatur.

FoHM rekommenderar en inomhustemperatur kall årstid på högst 24 grader varaktigt eller 26 grader kortvarigt. Den varma årstiden är det 26 grader varaktigt eller 28 grader kortvarigt.


Grannens hund skäller hela tiden, vad ska jag göra?

19 juli 2019

Prata med grannen alternativt hyresvärden. Om hyresvärden väljer att inte vidta någon åtgärd och störningen fortsätter, för du en störningsjournal (ange tid som skällandet pågår, datum och klockslag) under en vecka innan du kontaktar miljökontoret som kan utreda ärendet vidare. För att kunna kräva åtgärder måste skällandet vara ihållande längre stunder eller ske efter kl. 22:00-07:00.


Det luktar illa i min lägenhet!

19 juli 2019

Prata med din granne och sedan hyresvärden. Om hyresvärden väljer att inte vidta någon åtgärd och störningen fortsätter kan DMEK utreda ärendet. Lukter är svåra och ofta går det inte att påvisa en olägenhet.


Vem kontaktar jag om grannarna har det skräpigt utanför huset?

19 juli 2019

Nedskräpade tomter där skräpet inte utgör en miljörisk hanteras av byggenheten i din kommun. Finns det risk för läckage av skadliga kemikalier eller komponenter är det miljökontoret som hanterar ärendet. 


Blir du galen på grannens galande tupp?

19 juli 2019

Den klagande måste själv prata med sin granne. Om ingen bättring sker efter att du har pratat med grannen för störningsjournal (ange hur länge galande pågår, datum och klockslag) och hör sedan av dig till miljökontoret som kan utreda ärendet vidare. I tätort krävs det tillstånd från miljökontoret för att ha tupp. Det ska vara tyst mellan kl. 22:00-07:00.


Jag har hittat en skrotbil vad gör jag ?

19 juli 2019

Vet du vem som äger fordonet be dem att ta bort den, i andra hand ta kontakt med markägaren. Vet du inte vem ägaren är ta kontakt med någon av miljöskyddsinspektörerna på miljökontoret. 


Vem kontaktar jag vid misskötsel av djur?

18 juli 2019

Störd av vilda djur som grävling, rådjur och räv?

18 juli 2019

Fastighetsägaren får själv anlita en skadedjursskytt eller anlita kommunjägare. För information om skadedjursskytt hör av dig polisen eller länsstyrelsen. Observera! Gäller bara inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanerat område tar du kontakt med kommunjägare, dem hittar du här!


Vem kontaktar jag vid påkörda eller skadade vilda djur?

18 juli 2019

Vid skadade vilda djur, kontakta polisen, telefon 114 14. Vid döda djur utmed väg, kontakta väghållaren. Skadade djur utmed väg kontakta kommunjägare.  Vid döda djur på tomt, kontakta markägaren.


Vem kontaktar jag om lösspringande hundar eller folk som inte plockar upp efter sin hund?

18 juli 2019

Kontakta polisen, telefon 114 14.


Jag har mögellukt, fuktproblem, dålig ventilation i min egen villa vad gör jag?

18 juli 2019

Kontakta fackman/sakkunnig som får utreda eventuella problem. Våra hälsoskyddshandläggare kan ge dig råd i frågan men åtgärderna ansvar du själv för. 


Störd av fåglar, katter och skadedjur utomhus bor i hyres -eller bostadsrätt vad gör jag?

18 juli 2019

Kontakta i första hand din fastighetsägare det vill säga hyresvärd/styrelsen. Katter är fredade och du hittar mer information här. Mer om skadedjur hittar du här.


Jag har ohyra i min fastighet vad gör jag?

18 juli 2019

Kontakta konsulter på området, till exempel Anticimex eller försäkringsbolag


Min granne väsnas vem kontaktar jag?

18 juli 2019

Kontakta i första hand hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. I andra hand polisen, telefon 114 14. Krav på ekonomisk kompensation för störningar - Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet).

Du måste själv prata med din granne alternativt hyresvärden. Om hyresvärden väljer att inte vidta någon åtgärd och störningen fortsätter kan miljökontoret utreda ärendet. innan du hör av dig är det bra om du för störningsjournal under en veckas tid (ange tid som skällandet pågår, datum och klockslag).


Blir du störd av buller från lekplatser eller liknande?

18 juli 2019

Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Bor du i villa kontakta din kommun om det gäller buller från allmänna ytor.

Kontakta polisen, telefon 114 14.


Är städningen/ordningen dålig i trapphus eller tvättstugan?

18 juli 2019

Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.


Funderingar på dräneringsfrågor eller dikesfrågor.

18 juli 2019

Kontakta ansvarig på Vatten och avlopp i din kommun om du bor i detaljplanerat område, Utanför detaljplanerat område kontaktar du samfällighetsföreningen eller Lantmäteriets arkivtjänst


Är det stökigt på torg och parker?

18 juli 2019

Kontakta din kommuns ansvarige för Gator och park, nedan finns nummer till kommunväxlarna:
Bengtsfors 0531-260 00
Dals-Ed 0534 - 190 00
Färgelanda 0528-567 000
Mellerud 0530-180 00


Gäller klagomålet ett utrymme som inte är ett bostadsutrymme?

18 juli 2019

Klagomålet gäller t.ex. källare eller vind - Kontakta fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen eller hyresvärden


 

Sidan uppdaterades 2019-07-19