Aktuellt


Trevlig helg önskar din lokala energi- & klimatrådgivare

2 december 2022

 


Nu är det jul igen

23 november 2022

 


Fågelinfluensa

16 november 2022

Information från Länsstyrelsen- Fågelinfluensa högriskområde

Den 11 november 2022 beslutade Jordbruksverket att upprätta ett högriskområde för högpatogen aviär influensa i del av landet som berör Västra Götaland. Beslutet gäller från och med 16 november och är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Det innebär att dina höns kan plågas och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar.

Ytterligare information om beslutet och om fågelinfluensa hittar du hos Jordbruksverket och hos SVA.


Algblomning

15 november 2022
Dalslands miljö- och energikontor har fått in flera rapporter om misstänkta algblomningar i flera sjöar, bl a Ellenösjön i Färgelanda och Ånimmen i Mellerud. Algerna har en starkt grön färg och syns tydligt. Algblomning gynnas av förhöjda halter av näringsämnen och gynnas av höga temperaturer för årstiden. För allmänheten är det viktigt att känna till att algerna kan vara giftiga och att hundar och husdjur därför inte ska dricka vattnet.

Läs mer om algblomning och hur du ska tänka här.


Ny vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor

20 oktober 2022

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor. Vid mätning av radonhalten i skolor och förskolor ska metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser användas.

Den nya vägledningen för mätning av radonhalten i skolor och förskolor förtydligar hur urval av lokaler i skolor och förskolor kan göras vid mätning av radonhalten. Vägledningen redogör även för vad som bör göras när den nationella referensnivån för radonhalt överskrids efter en långtidsmätning.


 


Kontakta oss

Kontorets öppettider
Måndag - torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30 - 15.00
Lunch 12.00-13.00

Expeditionstelefon helgfria vardagar
09:00 - 11:00
Telefonnummer: 0530-93 94 30
Övrig tid hänvisar vi till vår
e-postadress: kansli@dalsland.se

Avvikande öppettider


Länkar

  Behandling av personuppgifter  
  Tillgänglighet  
  Lediga tjänster  
  Energi- och klimatrådgivning  
  Dricksvatten  
  Direktion- Protokoll  
  Direktion- Kallelser  
  Nämnd- Protokoll  
  Nämnd- Kallelser  
  Lokala föreskrifter  
§   Taxor & Avgifter 2022  

 

Externa länkar

  Livsmedelsverket
  Naturvårdsverket
  Strålsäkerhetsmyndigheten
  Länsstyrelsen Västra Götaland
  Jordbruksverket
  Kemikalieinspektionen
    Energikontor Väst
  Natur i Dalsland