Aktuellt


Kungörelse: Förslag till Slättfjällmossarnas naturreservat

11 juni 2024

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till bildande av Slättfjällsmossarnas naturreservat i Färgelanda och Melleruds kommuner.

Läs mer här.


klimatklivet

Klimatklivet

29 maj 2024

Nu är det ny ansökningsomgång för Klimatklivet!

3 juni - 11 juni kan företag och organisationer söka bidrag för till exempel åtgärder som byte av värmesystem och köldmedia. 
Det får dock inte vara åtgärder som måste ändras på grund av lagkrav.

Information om fler ansökningsperioder och annan information finns här


värme

Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor

21 maj 2024

Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare.
I länken nedan finns information om risker och praktiska råd.
Värmeböljor - vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial (Folkhälsomyndigheten)


blomsterlupin

Invasiva främmande arter

10 maj 2024

Nu är våren äntligen kommen, och med den alla ängens vackra blommor! Men det gäller att vara på sin vakt, för en del växter kan ställa till problem, inte bara i din trädgård, utan vill sprida sig i naturen, och då har Du ett ansvar för att hindra detta. Allt fler främmande arter får fäste i vår natur, och oftast kommer de via trädgårdar. I denna nya miljö saknar de de fiender eller naturliga förutsättningar som annars håller dem i schack, och kan därför sprida sig ohämmat i naturen. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och här kan Du som privatperson göra en insats! Läs mer om invasiva främmande arter här


eld2

Information om förbud att elda trädgårdsavfall

25 april 2024

Nya bestämmelser kring förbud om att elda trädgårdsavfall (kvistar, grenar, löv etc.) har skapat oklarheter kring vad som gäller för den här typen av trädgårdsavfall. Bestämmelserna gäller från 1 januari i år.

Då det fortfarande finns oklarheter kring tolkningen av bestämmelserna samt då de lokala föreskrifterna ännu inte har uppdaterats så tillämpas nuvarande lokala föreskrifter avseende eldning av trädgårdsavfall tillsvidare.

För mer information samt de lokala föreskrifterna, klicka här

Foto: Pixabay


resized_20240308_182117

Information om vattenkvalitén i kanalen vid Dals-Långed

24 april 2024

Dalslands miljö- och energikontor har utrett skumbildningen i vattnet utanför bl.a. Dals-Långed ytterligare.
Orsaken till skumbildningen är sannolikt en stor förekomst av organiskt material. Till följd av de stora nederbördsmängder som förekom innan skumbildningen så tillförs vattendragen mycket organiskt material från omgivande mark (t.ex. jordpartiklar och växtrester). Vattenföringen (volymen vatten som transporteras genom vattendragen) blev till följd av nederbörden därmed mycket hög, vilket skapar ett virvlande vatten.
Det organiska materialet innehåller bl.a. betydande mängder fettsyror vilka tillsammans med den höga vattenföringen i vattendragen och inblandning av luft (till följd av det virvlande vattnet) sannolikt har gett upphov till skumbildningen.
Skumbildningen bedöms således ha en naturlig förklaring. Det finns inga tecken på förekomst av svartlut i det vatten som provtagits.