Aktuellt

Taxor 2019

7 januari 2019

Nya timtaxor gäller fr.o.m. 2019. 
Taxor 2019 


Nu är det radonmätningstider!

4 december 2018

Radonmätning i bostäder ska göras under eldningssäsongen alltså från oktober till april. En mätningsperiod på minst två, helst tre månader är att föredra, för att få ett säkert resultat. Du kan alltså senast börja mäta sista februari. Det finns radonbidrag att söka upp till 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Mer information om radon hittar du här


Nyhet till livsmedelsföretag

3 december 2018


Riktvärdet för nedkylningstid ändras från fyra till sex timmar, här hittar du mer information här


Regler - små dricksvattenanläggningar

28 november 2018

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen. För de som använder dricksvattnet är det av utomordentligt stor betydelse att dricksvattnet är av god kvalitet.

Blanketter och mer information om dricksvattenanläggningar hittar du här  


Tillsyn på mindre lantbruk

3 maj 2018

Dalslands miljö- och energikontor deltar under 2018–2019 i ett projekt som syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter. En tillsynskampanj kommer även att genomföras. Läs mer här


Andra och uppdaterade upplagan av boken "Natur i Dalsland" finns nu att köpa hos bokhandlare samt i några av våra turistbyråer. Boken innehåller beskrivningar, foton och detaljerade kartor över 70 naturområden i det fantastiska landskapet Dalsland. Hela materialet från boken hittar du här www.naturidalsland.se