Aktuellt


 

Ska du ändra eller förbättra ditt avlopp?

11 oktober 2019

Då ska du anmäla det till oss. Tänk på att du bara kan göra ändringar om du har ett tillstånd. Saknar du tillstånd måste du ansöka om det. Har du anlagt utan tillstånd kan du söka i efterhand men du kommer även att behöva betala en miljösanktionsavgift då det inte är tillåtet att anlägga avlopp utan tillstånd. Blanketter för anmälan om ändring och ansökan för avlopp hittar du här!


Har du en idé som kan bidra till att minska din verksamhets klimatpåverkan?

26 september 2019

Naturvårdsverket har nu öppnat ny ansökningsomgång där man kan söka stöd för att utföra åtgärder. OBS! öppet mellan 24 september tom 23 oktober 2019. Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle. Vem kan få stöd, läs mer här  


Rötmånad!

1 augusti 2019

I slutet av juli börjar den period vi traditionellt kallar rötmånaden. Men det är egentligen vädret, värmen och fukten, som avgör om det är rötmånad för maten eller inte. Ditt viktigaste kom-ihåg: temperaturen. Ditt viktigaste verktyg: kylväskan! Läs mer här om vad du bör tänka på i dessa tider! 


Dags för strandskyddsprojekt!

29 juli 2019

Miljösamverkan Västra Götaland kommer under 1 juni - 31 oktober, att starta ett projekt med strandskyddstillsyn. Vi på Dalslands miljö- och energikontor kommer att delta, och har valt ut ett område i Melleruds kommun utefter Vänerkusten mellan Sunnanå och Örnudden. Vill du veta mer om vad strandskyddet handlar om i korthet klicka här!


Radonbidrag

19 juli 2019

För småhusägare finns nu åter radonbidrag att söka. Mätperioden för att undersöka om det finns radon i huset är 31 oktober till 1 april. Oavsett om du ska mäta för första gången eller om du gjort det tidigare med förhöjda värden, har ditt hus radonhalter över 200 Bq så bör en åtgärd sättas in och nu kan du söka bidrag för åtgäderna. Här kan du läsa mer om bidraget!