Aktuellt

Invigning av tankstationer för biogas

17 oktober 2018

Det är dags att inviga våra fyra efterlängtade tankstationer för närproducerad biogas i Bengtsfors, Dals Ed och Mellerud. På biogasmackarna tankar du fossilfri biogas tillverkad av gödsel och avfall på lantbruk i Dalsland. Här kommer kommunernas nya biogasbilar att tankas och förhoppningsvis många fler. Varmt välkommen att fira med oss och passa på att vinna en weekend med en fulltankad bil med biogas! Datum och tider för invigningarna hittar du här


Ledig Tjänst

5 oktober 2018

Kom och jobba med oss! Just nu söker vi dig som vill skapa engagemang hos jordbrukare, andra aktörer och boende för att minska övergödning i några av våra utsatta vattendrag. Läs mer och sök här 


Schaktmassor för anläggningsändamål

15 juni 2018

Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll för att undvika att föroreningar sprids. Det gäller exempelvis dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen. Massorna kan vara förorenade av asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen.I miljölagstiftningen finns det regler för användning av schaktmassor (som oftast klassas som avfall). Läs mer här


Tillsyn på mindre lantbruk

3 maj 2018

Dalslands miljö- och energikontor deltar under 2018–2019 i ett projekt som syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter. En tillsynskampanj kommer även att genomföras. Läs mer här


Funderar du på att starta en livsmedelsverksamhet

26 april 2018

Vill du veta mer om livsmedelssäkerhet och livsmedelslagstiftning eller vad du ska tänka på i utformningen och planeringen av din livsmedelslokal liksom vilka tillstånd som behövs eller om det finns stöd att söka? Läs mer här


Tillsyn Teåkersälven

10 april 2018

Under 2018 kommer Dalslands miljö- och energikontor genomföra tillsyn vid Teåkersälvens avrinningsområde. Mer information hittar du här 


Andra och uppdaterade upplagan av boken "Natur i Dalsland" finns nu att köpa hos bokhandlare samt i några av våra turistbyråer. Boken innehåller beskrivningar, foton och detaljerade kartor över 70 naturområden i det fantastiska landskapet Dalsland. Hela materialet från boken hittar du här www.naturidalsland.se