Aktuellt


spartips-tätning-av-fönster

Tips från din energi- och klimatrådgivare!

8 juli 2024

Kolla över dina tätningslister.

Passa på nu under sommaren att se över alla tätningslister i fönster och dörrar ifall de behöver bytas.
Känn på dem. Är tätningslisterna mjuka och följsamma är de helt ok. Känns de torra och stela är det dags att byta dem.

Mer information hittar du här.


sommar-dalsland

Semestra miljövänligt i vårt vackra Dalsland!

27 juni 2024

Varför inte vandra i Ronjaland, vandraironjaland.se eller gå Pilgrimsleden Vandringsleder i Västsverige - Hitta din nästa vandringsled (vastsverige.com)

Det finns också cykelleder av olika svårighetsgrad.
En av dem är Unionsleden som är 350 km lång och sträcker sig tvärs genom Dalsland. Leden startar i norska Moss i väster och sträcker sig till Karlstad i öster, Unionsleden - Cykelled mellan norska Moss och Karlstad (vastsverige.com)

Det finns även en bok ”Natur i Dalsland” Natur i Dalsland (vastsverige.com) med många tips på naturreservat och vackra naturområden.


sommarblommor

Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi

24 juni 2024

De pågående klimatförändringarna är en av vår tids stora ödesfrågor, och vi har redan börjat se konsekvenserna av dessa. För att öka takten i Dalslandskommunernas energi- och klimatarbete har kommunerna tagit fram en gemensam energi- och klimatstrategi.
Klicka här för att komma vidare till strategin.


kran

Nya riktvärden för PFAS och giftiga ämnen i dricksvatten från egna brunnar

18 juni 2024
Livsmedelsverket inför riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdena för arsenik, bly och kadmium. Ändringarna gäller från och med 1 juli 2024.

Kungörelse: Förslag till Slättfjällmossarnas naturreservat

11 juni 2024

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till bildande av Slättfjällsmossarnas naturreservat i Färgelanda och Melleruds kommuner.

Läs mer här.


klimatklivet

Klimatklivet

29 maj 2024

Nu är det ny ansökningsomgång för Klimatklivet!

3 juni - 11 juni kan företag och organisationer söka bidrag för till exempel åtgärder som byte av värmesystem och köldmedia. 
Det får dock inte vara åtgärder som måste ändras på grund av lagkrav.

Information om fler ansökningsperioder och annan information finns här