Aktuellt


 

Rötmånad!

1 augusti 2019

I slutet av juli börjar den period vi traditionellt kallar rötmånaden. Men det är egentligen vädret, värmen och fukten, som avgör om det är rötmånad för maten eller inte. Ditt viktigaste kom-ihåg: temperaturen. Ditt viktigaste verktyg: kylväskan! Läs mer här om vad du bör tänka på i dessa tider! 


Dags för strandskyddsprojekt!

29 juli 2019

Miljösamverkan Västra Götaland kommer under 1 juni - 31 oktober, att starta ett projekt med strandskyddstillsyn. Vi på Dalslands miljö- och energikontor kommer att delta, och har valt ut ett område i Melleruds kommun utefter Vänerkusten mellan Sunnanå och Örnudden. Vill du veta mer om vad strandskyddet handlar om i korthet klicka här!


Radonbidrag

19 juli 2019

För småhusägare finns nu åter radonbidrag att söka. Mätperioden för att undersöka om det finns radon i huset är 31 oktober till 1 april. Oavsett om du ska mäta för första gången eller om du gjort det tidigare med förhöjda värden, har ditt hus radonhalter över 200 Bq så bör en åtgärd sättas in och nu kan du söka bidrag för åtgäderna. Här kan du läsa mer om bidraget!

 


Klimatklivet!

9 juli 2019

Har du en idé som kan bidra till att minska din verksamhets klimatpåverkan? Nu kan man söka investeringsstöd för att genomföra sin ide. Riksdagen har tagit beslut och Naturvårdsverket öppnar upp för nya ansökningar till Klimatklivet under andra hälften av 2019. Den första ansökningsomgången är 15-28 augusti och den andra är i höst. Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle! Läs mer här


Nu träder den nya tobakslagen i kraft

2 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. I korthet innebär den nya lagen att rökning inte får ske på allmänplats och att det införs tillståndsplikt för försäljning av tobak. Läs mer om detta här