Aktuellt

Schaktmassor för anläggningsändamål

15 juni 2018

Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll för att undvika att föroreningar sprids. Det gäller exempelvis dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen. Massorna kan vara förorenade av asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen.I miljölagstiftningen finns det regler för användning av schaktmassor (som oftast klassas som avfall). Läs mer här


Tillsyn på mindre lantbruk

3 maj 2018

Dalslands miljö- och energikontor deltar under 2018–2019 i ett projekt som syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter. En tillsynskampanj kommer även att genomföras. Läs mer här


Funderar du på att starta en livsmedelsverksamhet

26 april 2018

Vill du veta mer om livsmedelssäkerhet och livsmedelslagstiftning eller vad du ska tänka på i utformningen och planeringen av din livsmedelslokal liksom vilka tillstånd som behövs eller om det finns stöd att söka? Läs mer här


Tillsyn Teåkersälven

10 april 2018

Under 2018 kommer Dalslands miljö- och energikontor genomföra tillsyn vid Teåkersälvens avrinningsområde. Mer information hittar du här 


Naturkalender 2018

5 april 2018

Nu kan du planera in guidade turer och vandringar i Dalsland maj-september. Läs vår naturkalender för 2018 här