Aktuellt


Fågelinfluensa /Säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel

30 januari 2023

Säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel

Under torsdagen 26 januari bekräftades säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel. Det är en hobbyhönshållning i Skaraborg som drabbats. Jordbruksverket och SVA går nu gemensamt ut och uppmanar djurägare att vara uppmärksamma och fortsätta vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sina fjäderfän. För mer information se pressmeddelande!

Information från Länsstyrelsen- Fågelinfluensa högriskområde

Den 11 november 2022 beslutade Jordbruksverket att upprätta ett högriskområde för högpatogen aviär influensa i del av landet som berör Västra Götaland. Beslutet gäller från och med 16 november och är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Det innebär att dina höns kan plågas och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar.

Ytterligare information om beslutet och om fågelinfluensa hittar du hos Jordbruksverket och hos SVA.


Vinn en elmätare!

23 januari 2023

Vad tycker du om din kommuns klimatarbete och vad kan förbättras?
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner håller på att ta fram en ny gemensam energi- och klimatstrategi och vi vill gärna ha dina åsikter.
Du behöver bara svara på några korta frågor.
Du är samtidigt med i utlottningen av 5 stycken elmätare.
Frågorna finns tillgängliga fram till den 31 januari.

Resultatet publiceras på Förbundets hemsida under februari månad. 

Gå in via QR-kod eller länken: https://www.menti.com/alim1b3opvk8
eller också via: www.menti.com och använd koden 2695 6821 

Tack för din medverkan!


Nu ska lampor och lysrör med kvicksilver bort från hyllorna!

3 januari 2023

Under 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden, eftersom de innehåller kvicksilver och inte är lika effektiva som LED-alternativen.

Det här är ett bra tillfälle att se över belysningen i bostadsrättsföreningar, industrier, kontor och idrottshallar och passa på att byta till armaturer som är speciellt anpassade för LED-belysning.

Läs mer här
Gällande krav på belysning, Energimyndigheten
Ekodesign och energimärkning, Energimyndigheten

 


Nya Drickvattenföreskrifterna

29 december 2022

Den 1 januari 2023 träder nya dricksvattenföreskrifterna, LIVSFS 2022:12,
i kraft. Nu är de publicerade på Livsmedelsverkets webbplats.
Klicka här för mer information.


Algblomning

15 november 2022
Dalslands miljö- och energikontor har fått in flera rapporter om misstänkta algblomningar i flera sjöar, bl a Ellenösjön i Färgelanda och Ånimmen i Mellerud. Algerna har en starkt grön färg och syns tydligt. Algblomning gynnas av förhöjda halter av näringsämnen och gynnas av höga temperaturer för årstiden. För allmänheten är det viktigt att känna till att algerna kan vara giftiga och att hundar och husdjur därför inte ska dricka vattnet.

Läs mer om algblomning och hur du ska tänka här.


 


Kontakta oss

Kontorets öppettider
Måndag - torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30 - 15.00
Lunch 12.00-13.00
Telefon: 0530-93 94 30

Övrig tid hänvisar vi till vår
e-postadress: kansli@dalsland.se

Avvikande öppettider 2023


Länkar

  Behandling av personuppgifter  
  Tillgänglighet  
  Lediga tjänster  
  Energi- och klimatrådgivning  
  Dricksvatten  
  Direktion- Protokoll  
  Direktion- Kallelser  
  Nämnd- Protokoll  
  Nämnd- Kallelser  
  Lokala föreskrifter  
§   Taxor & Avgifter 2022  

 

Externa länkar

  Livsmedelsverket
  Naturvårdsverket
  Strålsäkerhetsmyndigheten
  Länsstyrelsen Västra Götaland
  Jordbruksverket
  Kemikalieinspektionen
    Energikontor Väst
  Natur i Dalsland