Aktuellt


klimatklivet

Klimatklivet

14 februari 2024

Nya ansökningsperioder 2024

Det finns nya möjligheter för företag och organisationer att söka bidrag från Klimatklivet under våren. 

Ansökningar via anbud för vätgastankstationer 12 - 21 februari
Ansökningar via anbud för publik laddinfrastruktur 25 mars - 5 april
Ansökningar alla övriga klimatklivsärenden 4 - 15 mars.

Har du en åtgärd du vill söka bidrag för?
Börja planera och titta på ansökan redan nu! Då blir det lättare sedan.

Mer information finns här


kyltorn

Anmälningsplikt för kyltorn

6 februari 2024

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna infördes den 1 februari 2024 och innebär att verksamheter blir skyldiga att anmäla kyltorn till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd. Mer information hittar du under länkar: Nu införs anmälningsplikt för kyltorn — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) och SFS2023-932.pdf (svenskforfattningssamling.se)

Foto: Pixabay


tänd-i-toppen_sida_1

Uppdaterad broschyr om vedeldning från Naturvårdsverket

10 januari 2024
Naturvårdsverkets informationsbroschyr ”Tänd i toppen” om vedeldning har uppdaterats. Den innehåller kort information om vedeldningens påverkan på hälsa och klimat, råd kring ved, tändmedel, hur du själv kan kontrollera röken och en steg-för-stegbeskrivning av metoden ”tänd i toppen” med illustrationer.
Broschyren kan du läsa genom att klicka på länken nedan:

höns-webb

Högriskområde för fågelinfluensa i flera kommuner

28 november 2023

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde för fågelinfluensa i delar av Västra Götalands län. Beslutet gäller från och med 27 november 2023 och tills vidare. Högriskområde innebär restriktioner för dig som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

Mellerud är en av de kommuner som omfattas av restriktioner och säkerhetsåtgärder för högriskområde.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida


vildsvin

Afrikansk svinpest

22 september 2023

Minimera risk att afrikansk svinpest sprids
via kommunens avfallshantering

Med anledning av att afrikansk svinpest konstaterats i ett område i Västmanland uppmanar nu Länsstyrelsen alla kommuner i Västra Götaland att se över sina beredskapsplaner för avfallshantering för att minska risken att vi via avfall får in afrikansk svinpest i länet.

Mer information hittar ni här.

 


energieffektivisering-småhus

Bidrag för energieffektivisering i småhus

30 juni 2023

Från den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om att få 30 % i bidrag för att genomföra vissa energieffektiviseringsåtgärder. Du kan även få 30 % i bidrag för klimatskärmsåtgärder.

Läs mer här