Aktuellt


Enkätundersökning

27 oktober 2020
Har du fått brev från Dalslands miljökontor om enkätundersökning?
DMEK genomför nu en enkätundersökning om enskilda avlopp med slutna tankar. Du som har fått ett brev från oss om detta följer denna länk till enkäten: https://app.easyquest.com/q/Cy29E

Oktober månads energispartips

19 oktober 2020

Byt ut dina gamla munstycken och duschmunstycken till snålspolande munstycken (sparlatorer). Det finns speciella sparlatorer som passar alla typer av kranar. Om du byter ut alla dina munstycken kan du, så mycket som halvera din varmvattenförbrukning. I dag finns det sparlatorer som blandar in luft i vattnet, i motsats till gamla snålspolande munstycken som bara minskade flödet. Detta gör att du inte märker att det kommer mindre vatten. Luftinblandningen gör dessutom vattenstrålen behagligare. Det finns även insatser som minskar vattenbehållarens volym i toalettstolar.

Till exempel: En familj på fyra personer, där alla spolar vatten 5 minuter per dag, kan spara upp till 2000 kWh per år!

För information om vår Energi- och klimatrådgivning, klicka här


Nu är det radonmätningstider!

13 oktober 2020

Radonmätning i bostäder ska göras under eldningssäsongen alltså från oktober till april. En mätningsperiod på minst två, helst tre månader är att föredra, för att få ett säkert resultat. Du kan alltså senast börja mäta sista februari. Det finns radonbidrag att söka upp till 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor, läs mer på boverket.se. Mer information om radon hittar du här!


Melleruds kommun har investerat i solcellsanläggningar

11 september 2020

Melleruds kommun har investerat i två solcellsanläggningar på ”Rådahallen” och ”Ängenäs särskilda boende”. Rådahallens anläggning är på 550 m2 och Ängenäs anläggning är på 736 m2   

Båda solcellsanläggningarna beräknas minska kommunens elkostnader med ca 250 000 kronor per år. All övrig el som kommunen köper är dessutom miljömärkt. 👍


September månads energispartips

10 september 2020

Håll koll på din hemelektronik, så som TV, dator och mobilladdare, genom att använda en grenkontakt med avstängningsknapp. På så sätt minskar du din energiförbrukning och risken för brand.

TV apparater som inte har en avstängningsknapp, drar ström även när du stängt av den med fjärrkontrollen. En mobilladdare drar ström, om den sitter i ett vägguttag även om du inte laddar din telefon. 

För information om vår Energi- och klimatrådgivning, klicka här