Aktuellt


 

Nytt tillsynsprojekt

15 maj 2019

Dalslands miljö- och energikontor kommer under sommaren/hösten 2019 att göra tillsyn på de verksamheter eller objekt som eventuellt kan ha en negativ påverka på vattenmiljön i Stenebyälven. Läs mer här.

 


Nya sanktionsavgifter i livsmedelslagen

18 mars 2019

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen, vilket är viktigt för dig som är livsmedelsföretagare att känna till. Läs mer här.


Innovationsresa Dalsland - The Burren

6 mars 2019

Dalslands katalysatorgrupp har, tack vare medel från Leader - Framtidsbygder Dalsland, Årjäng Munkedal, kunnat studera innovationer i the Burren på Irland. Tanken är att dessa innovationer ska underlätta samskapandet av hållbar markanvändning och uppfyllelse av övergripande hållbarhetsmål i Dalsland. Läs mer om innovationsresan här

  


Nu är det radonmätningstider!

4 december 2018

Radonmätning i bostäder ska göras under eldningssäsongen alltså från oktober till april. En mätningsperiod på minst två, helst tre månader är att föredra, för att få ett säkert resultat. Du kan alltså senast börja mäta sista februari. Det finns radonbidrag att söka upp till 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Mer information om radon hittar du här


Nyhet till livsmedelsföretag

3 december 2018


Riktvärdet för nedkylningstid ändras från fyra till sex timmar, här hittar du mer information här