Aktuellt


 

Dags för strandskyddsprojekt!

16 juli 2019

Miljösamverkan Västra Götaland kommer under 1 juni - 31 oktober, att starta ett projekt med strandskyddstillsyn. Vi på Dalslands miljö- och energikontor kommer att delta, och har valt ut ett område i Melleruds kommun utefter Vänerkusten mellan Sunnanå och Örnudden. Ungefär 30 fastigheter berörs av det utvalda området och kommer kontaktas via brev. Under sommarmånaderna 2019-2020 pågår tillsynen. Läs mer om miljösamverkans projektet här.


Klimatklivet!

9 juli 2019

Har du en idé som kan bidra till att minska din verksamhets klimatpåverkan? Nu kan man söka investeringsstöd för att genomföra sin ide. Riksdagen har tagit beslut och Naturvårdsverket öppnar upp för nya ansökningar till Klimatklivet under andra hälften av 2019. Den första ansökningsomgången är 15-28 augusti och den andra är i höst. Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle! Läs mer här


Nu träder den nya tobakslagen i kraft

2 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. I korthet innebär den nya lagen att rökning inte får ske på allmänplats och att det införs tillståndsplikt för försäljning av tobak. Läs mer om detta här


Afrikansk svinpest

26 juni 2019

De senaste åren har afrikansk svinpest spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde. Sjukdomen är ett stort hot mot tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor. Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprider sig genom att aldrig lämna matrester ute i naturen. Man kan också hjälpa till genom att rapportera fynd av döda vildsvin för att smitta ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt. Läs mer här!


Misstänkt algblomning

17 juni 2019

Misstänkt algblomning har förekommit på flera platser i Dalsland. Det är okänt vilka typer av alger det rört sig om. Läs mer om algblomning här.