Aktuellt


langos

Säljer du livsmedel på nätet?

23 mars 2023

Dalslands miljö- och energikontor informerar om att försäljning av livsmedel i facebook-grupper och e-handel omfattas av livsmedelslagstiftningen.

Kontakta våra livsmedelsinspektörer om du är osäker på om din verksamhet omfattas av registreringen och läs mer nedan för mer information om vad som gäller:

Sälja livsmedel på nätet - att tänka på för företag (livsmedelsverket.se)


kontaktaoss

Vill ni komma i kontakt med oss?

10 mars 2023

Nu kan ni även nå oss via vårt Kontaktformulär.

 

foto: Pixabay


elkostnadsstöd

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

8 mars 2023

Har du ett företag som använder mycket el i processerna och har drabbats hårt av de höga elpriserna hösten 2022?

Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige.
Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).
De som uppfyller kriterierna kan få ta del av elkostnadsstödet för perioden oktober - december 2022.

Energimyndighetens beräkningsverktyg för att se om ditt företag uppfyller kriterierna finns här 

 

Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023.


bild-elmätare

Tack för din medverkan!

2 mars 2023

Stort tack till alla er som svarade på frågorna om kommunens klimatarbete!
Det finns många områden där det går att tänka klimatsmart.

På frågan "vad kan kommunen göra för att du ska kunna bli mer klimatsmart?" kom det in flera bra förslag. Vi har tagit del av förslagen och har arbetat in några av dem i den dalslandsgemensamma energi- och klimatstrategin. Strategin ska fastställas politiskt i kommunerna under 2023.
Klicka här för att ta del av en del av svaren.

Till er som vunnit en elmätare, önskar vi stort Grattis!

Har du frågor kontakta gärna oss:
Kristina Haglund, miljöstrateg, Dalslands miljö- och energiförbund
tfn: 0530-93 94 58
e-post: kristina.haglund@dalsland.se 
Angelika Samuelsson, energi- och klimatstrateg, Dalslands miljö- och energiförbund
tfn: 0530-93 94 54
e-post: angelika.samuelsson@dalsland.se 


varje-kwh-räknas

Har du höga elräkningar?

8 februari 2023

höna

Fågelinfluensa /Säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel

30 januari 2023

Säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel

Under torsdagen 26 januari bekräftades säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel. Det är en hobbyhönshållning i Skaraborg som drabbats. Jordbruksverket och SVA går nu gemensamt ut och uppmanar djurägare att vara uppmärksamma och fortsätta vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sina fjäderfän. För mer information se pressmeddelande!

Information från Länsstyrelsen- Fågelinfluensa högriskområde

Den 11 november 2022 beslutade Jordbruksverket att upprätta ett högriskområde för högpatogen aviär influensa i del av landet som berör Västra Götaland. Beslutet gäller från och med 16 november och är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Det innebär att dina höns kan plågas och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar.

Ytterligare information om beslutet och om fågelinfluensa hittar du hos Jordbruksverket och hos SVA.