Aktuellt

Nya sanktionsavgifter i livsmedelslagen

18 mars 2019

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen, vilket är viktigt för dig som är livsmedelsföretagare att känna till. Läs mer här.


Innovationsresa Dalsland - The Burren

6 mars 2019

Dalslands katalysatorgrupp har, tack vare medel från Leader - Framtidsbygder Dalsland, Årjäng Munkedal, kunnat studera innovationer i the Burren på Irland. Tanken är att dessa innovationer ska underlätta samskapandet av hållbar markanvändning och uppfyllelse av övergripande hållbarhetsmål i Dalsland. Läs mer om innovationsresan här

  


Efterlysning vårtecken

15 februari 2019

Snön har börjat smälta och våren är på gång i Dalsland. Dags att börja spana efter vårtecken och skicka in dem till oss här  Kolla här om du är nyfiken på när våren kom 2018

 


Nu är det radonmätningstider!

4 december 2018

Radonmätning i bostäder ska göras under eldningssäsongen alltså från oktober till april. En mätningsperiod på minst två, helst tre månader är att föredra, för att få ett säkert resultat. Du kan alltså senast börja mäta sista februari. Det finns radonbidrag att söka upp till 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Mer information om radon hittar du här


Nyhet till livsmedelsföretag

3 december 2018


Riktvärdet för nedkylningstid ändras från fyra till sex timmar, här hittar du mer information här


Regler - små dricksvattenanläggningar

28 november 2018

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen. För de som använder dricksvattnet är det av utomordentligt stor betydelse att dricksvattnet är av god kvalitet.

Blanketter och mer information om dricksvattenanläggningar hittar du här  


Tillsyn på mindre lantbruk

3 maj 2018

Dalslands miljö- och energikontor deltar under 2018–2019 i ett projekt som syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter. En tillsynskampanj kommer även att genomföras. Läs mer här


Andra och uppdaterade upplagan av boken "Natur i Dalsland" finns nu att köpa hos bokhandlare samt i några av våra turistbyråer. Boken innehåller beskrivningar, foton och detaljerade kartor över 70 naturområden i det fantastiska landskapet Dalsland. Hela materialet från boken hittar du här www.naturidalsland.se