Aktuellt

Återanvänd & Vinn Vinn

31 augusti 2018

Hur kan Dalslandskommunerna, den dalsländska bygg- och fastighetsbranschen tillsammans resurseffektivisera och se till att det avfall som uppstår kan hanteras i en lokal cirkulär ekonomi? Välkomna på en stunds inspiration och diskussion om byggavfall, återbruk & samverkan! Inbjudan och mer info hittar du här


Starta livsmedelsverksamhet?

29 augusti 2018

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till grupprådgivning för dig som funderar på att starta en livsmedelsverksamhet. Träffarna anordnas på flera olika orter men Vänersborg är den som ligger närmast vårt område. Läs mer och anmäl dig senast 12 oktober.


Schaktmassor för anläggningsändamål

15 juni 2018

Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll för att undvika att föroreningar sprids. Det gäller exempelvis dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen. Massorna kan vara förorenade av asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen.I miljölagstiftningen finns det regler för användning av schaktmassor (som oftast klassas som avfall). Läs mer här


Tillsyn på mindre lantbruk

3 maj 2018

Dalslands miljö- och energikontor deltar under 2018–2019 i ett projekt som syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter. En tillsynskampanj kommer även att genomföras. Läs mer här


Funderar du på att starta en livsmedelsverksamhet

26 april 2018

Vill du veta mer om livsmedelssäkerhet och livsmedelslagstiftning eller vad du ska tänka på i utformningen och planeringen av din livsmedelslokal liksom vilka tillstånd som behövs eller om det finns stöd att söka? Läs mer här