Aktuellt


Lär dig mer om radon

3 januari 2022

Svensk radonförening släpper nu en informationsfilm om radon. Denna film främjar medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon.


Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

29 december 2021

Sedan den 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen.

Från och med den 23 december 2021 gäller även särskilda föreskrifter. Du som driver ett serveringsställe ska skapa förutsättningar i din verksamhet för att minska risken att trängsel uppstår och smitta sprids. Kommunen har fortsatt uppdrag att kontrollera att du följer föreskrifterna.

Klicka här för att läsa mer.


Energikontor Väst julkalender, lucka 8

21 december 2021


Information till verksamheter som behandlar avfall och avfall i anläggningsändamål

20 december 2021

Den som behandlar avfall och omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 §§ i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska lämna in en ny anmälan i enlighet med vad som framgår av 25 d § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd senast den 1 januari 2022.

Läs mer här!


Farligt avfall i verksamheter

16 december 2021

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020. Läs mer här.


 

Kontakta oss

Kontorets öppettider
Måndag - torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30 - 15.00
Lunch 12.00-13.00

Telefonjour helgfria vardagar
09:00 - 11:00
Telefonnummer 0530-93 94 30
Avvikande öppettider


Länkar

  Behandling av personuppgifter  
  Tillgänglighet  
  Lediga tjänster  
  Dricksvatten  
  Direktion- Protokoll  
  Direktion- Kallelser  
  Nämnd- Protokoll  
  Nämnd- Kallelser  
  Lokala föreskrifter  
  Kommunjägare  
§   Taxor & Avgifter 2021  

 

Externa länkar

  Livsmedelsverket
  Naturvårdsverket
  Strålsäkerhetsmyndigheten
  Länsstyrelsen Västra Götaland
  Jordbruksverket
  Kemikalieinspektionen
    Energikontor Väst
  Natur i Dalsland