Aktuellt

Nya bestämmelser för e-cigaretter och e-vätskor

25 juli 2022
Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning av e-vätskor och e-cigaretter.
Länsstyrelsen har en e-tjänst för ansökan om tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. På denna sida hittar du också mer information om att söka tillstånd: https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/kemikalier-och-kemiska-produkter.html

Din energi- och klimatrådgivare tipsar!

8 juli 2022

Om du har möjlighet, torka tvätten gratis i solen nu under sommaren och låt torktumlaren vila.
Då sparar du både energi och förlänger torktumlarens livslängd.

Måste du ändå torka tvätten inomhus, använd dig av en luftavfuktare. Det finns effektiva luftavfuktare för både stora och små utrymmen och de är inte så dyra.
De drar mindre energi än en torktumlare och ger en torr fin tvätt och du förebygger eventuella fuktproblem i ditt hus eller lägenhet.

Läs mer om energi- och klimatrådgivning här


Algblomning

30 juni 2022

Med en ovanligt varm juni så har badsäsongen rivstartat. Det varma vädret gillas ju dock även av alger, var därför uppmärksam på eventuella algblomningar. Läs mer om algblomning och hur du ska tänka här.


Låga grundvattennivåer - undersök vattennivån i din brunn

14 juni 2022

Börja spara på ditt vatten redan nu så det räcker hela sommaren

Våren har varit torr och just nu är grundvattennivåerna låga på sina håll. Detta kan påverka fastighetsägare med egen brunn.

Ett par tips är att redan nu vara restriktiv med vattenförbrukningen för att vattnet ska räcka hela säsongen. På Livsmedelsverkets hemsida finns även fler tips så som passa på att ta vattenprov om det var länge sedan du gjorde det och hur du kan minska vattenförbrukningen.

Läs mer
På Livsmedelsverkets webbplats finns det tips för dig som får dricksvatten från egen brunn - Låga grundvattennivåer - undersök vattennivån i egen brunn (livsmedelsverket.se)

På Sveriges Geologiska Undersökning finns information om aktuella vattennivåer - Aktuella grundvattennivåer (sgu.se)


Din energi- och klimatrådgivare tipsar

8 juni 2022

Glöm inte att stänga av elementen, golvvärmen och handukstorken.

Att ha värmen på under sommaren drar onödigt med energi och gör ingen nytta.

Läs mer här


Din energi- och klimatrådgivare tipsar,

13 maj 2022

Du som kommuninvånare kan få opartisk och kostnadsfri expertis för att spara på energin där hemma.

Håll ut i värmen.

Mer information hittar du här.


Hundar i naturen

26 april 2022

Ta med din bästa vän ut i naturen, men gör det tryggt för alla! 🐶

Den 1 mars till 20 augusti är en väldigt känslig tid för vilda djur som får sina ungar. Det är därför viktigt att ha sin hund under extra stor uppsikt denna period så de vilda djuren skyddas och slipper onödig stress.

Läs mer här på Naturvårdsverkets webbplats.


Cyklar du ofta?

25 april 2022

Det är super att kunna ta cykeln till olika platser, både som aktivitet och färdmedel. Men det är några saker du behöver ta hänsyn till enlig allemansrätten.

Enligt allemansrätten får du cykla i naturen men kom ihåg att hoja på ett sätt som inte skadar marken. Här är några tips till dig som trampar hoj i naturen i sommar.

🚴 Cykla inte över någons tomt eller över skogsplantering med späda plantor som kan ta skada.

🚴 Undvik att cykla på ställen där marken är blöt eller känslig, till exempelvis ängs- och kärrmarker och berghällar med mossor och lavar

🚴 Allemansrätten gäller inte för elcykel.

 

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/


Störande fåglar

19 april 2022

I vissa fall kan fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, reklamskyltar och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på taket på bostadshus vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna. Kanadagäss som uppträder i stora flockar kan förorena badplatser. Klicka här för mer information om vad man bör tänka på när det gäller fåglar i vår närmiljö.

 


Rapportera farligt avfall

4 april 2022
Titta gärna på filmen vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.    

Grön Infrastruktur i Dalsland!

28 februari 2022

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Vänersborgs och Åmåls kommuner har fått ansökan om medel beviljade i form av ett LONA-projekt. Detta för att de önskar att gemensamt ta fram ett underlag för grön infrastruktur och genomföra analyser för landskapsekologiska samband för att få en översikt av hur viktiga habitat hänger samman spridningsbiologiskt i landskapet.

Läs mer här


Schaktmassor

25 februari 2022

Till dig som planerar att använda eller har blivit erbjuden schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål har vi tagit fram en checklista som du kan gå igenom för att få kolla på vad som gäller vid mottagande av schaktmassor. Mer information och checklistan hittar du här 


Nya regler om gödsel

17 februari 2022

Från och med den 1 mars 2022 börjar nya regler om gödsel att gälla. Det gäller bland annat att mängden kväve som du får tillföra vissa höstgrödor sänks från 40 till 30 kilo och att du ska ta hänsyn till markens möjlighet att leverera kväve till de växter du producerar.

Läs mer här

Foto: pixabay


Lär dig mer om radon

3 januari 2022

Svensk radonförening släpper nu en informationsfilm om radon. Denna film främjar medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon.


Information till verksamheter som behandlar avfall och avfall i anläggningsändamål

20 december 2021

Den som behandlar avfall och omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 §§ i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska lämna in en ny anmälan i enlighet med vad som framgår av 25 d § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd senast den 1 januari 2022.

Läs mer här!


Tvätta rätt, tvätta i biltvätt

14 december 2021

Varför ska bilen tvättas i en biltvätt? Jo för när man tvättar bilen på gatan rinner farliga tungmetaller och oljerester med vattnet ned till våra dagvattenbrunnar och sedan vidare till närmsta vattendrag, sjö eller hav. Vårt dricksvatten är det viktigaste vi har och det ska vi vara rädd om!  Här kan du läsa mera gällande biltvätt! här kan du se en film som Svenskt vatten gjort om biltvätt samt om fem myter, klicka på siffran för att komma till myterna: #1 #2 #3 #4 #5


Kommande vattenskyddsområden i Färgelanda kommun

23 november 2021
För att öka dricksvattensäkerheten för de invånare i Färgelanda kommun som dricker vatten från allmän dricksvattenanläggning inrättas vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för de fyra grundvattentäkterna Rösäter, Stigen, Rådanefors och Gatersbyn. Mer information finns att läsa här.

Fågelinfluensa

5 november 2021

Information från Länsstyrelsen- Fågelinfluensa skyddsnivå 2
Jordbruksverket beslutade den 2 november 2021 att upprätta ett nivå 2- område för delar av södra Sverige. Hela Västra Götaland omfattas av beslutet. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar. Läs här vad beslutet innebär.


Nya regler för dig som erbjuder behandlingar inom skönhet och hälsa

1 juli 2021

Dalslands miljö- och energikontor vill uppmärksamma er på lagändringar i anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling samt om ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. För mer information klicka här

 


Ny energimärkning 1 mars 2021

17 mars 2021

Från 1 mars kommer den nya generationen energimärkning att visas för första gången på de flesta vitvaror samt tv-apparater och bildskärmar som säljs till konsumenter i butiker och i e-handel. Läs mer om den nya energimärkningen här


Sidan uppdaterades 2022-05-05