Aktuellt

Melleruds kommun har investerat i solcellsanläggningar

11 september 2020

Melleruds kommun har investerat i två solcellsanläggningar på ”Rådahallen” och ”Ängenäs särskilda boende”.
Rådahallens anläggning är på 550 m2 och Ängenäs anläggning är på 736 m2   

Båda solcellsanläggningarna beräknas minska kommunens elkostnader med ca 250 000 kronor per år.
All övrig el som kommunen köper är dessutom miljömärkt. 👍


September månads energispartips

10 september 2020

Håll koll på din hemelektronik, så som TV, dator och mobilladdare, genom att använda en grenkontakt med avstängningsknapp.
På så sätt minskar du din energiförbrukning och risken för brand.

TV apparater som inte har en avstängningsknapp, drar ström även när du stängt av den med fjärrkontrollen.
En mobilladdare drar ström, om den sitter i ett vägguttag även om du inte laddar din telefon. 

För information om vår Energi- och klimatrådgivning, klicka här


Augusti månads energispartips

13 augusti 2020

Passa på nu under sommaren att se över alla tätningslister i fönster och dörrar och kanske byta dem.
Då behöver du inte stå där till vintern när det är kallt ute.

Efter några år blir listerna stela och spruckna, vilket gör att kall utomhusluft kan leta sig in och ge ett ökat kalldrag och ökad energiförbrukning.
Att byta ut listerna är en mycket enkel och billig åtgärd som både minskar din energiförbrukning och ger ett skönare inomhusklimat.

Du kan själv lätt kolla om listerna behöver bytas.
Känn på dem med fingrarna. Är tätningslisterna mjuka och följsamma så är de helt ok. Börjar de bli stela och torra så är det hög tid att byta dem. 

För information om vår Energi- och klimatrådgivning, klicka här


Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

1 juli 2020

KLIMATKLIVET

23 juni 2020
Det kommer att finnas möjlighet att söka bidrag från Klimatklivet igen.
Det kommer en ny ansökningsomgång till hösten,
21 september 2020 kl 09:00 - 30 september 2020 kl 17:00
För mer information tryck här

Projekt Örekilsälven

8 juni 2020

Vill du vara med och utveckla mark, vatten och miljö runt Örekilsälven?
Just nu pågår ett flerårigt Lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA), med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektområdet är övre delen av Örekilsälven. Projektet leds av Dals-Eds kommun och Dalslands miljö- och energikontor. Läs mer här


Högt betyg för miljö- och energikontorets tillsyn

27 april 2020

Miljö- och energikontoret ingår i Bengtsfors kommuns löpande servicemätning, INSIKT, där lokala företag som haft något ärende med kommunen fått möjlighet att göra en bedömning av kommunens service.
Inom myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd rankas vi i år som nummer tre i Sverige. Läs mer här.


Nya regler för servering av mat p.g.a. covid-19

16 april 2020

Miljö- och energikontoret har sammanställt information kring vad du som serverar mat till andra behöver tänka på för att minimera smittspridning av covid-19. Du hittar denna information här.


Tillsyn av företag under Coronapandemin

16 april 2020

Vi på Dalslands miljö- och energiförbund är medvetna om att många företag drabbas hårt av Coronapandemin och dess följdverkningar. Vi försöker därför anpassa vår tillsyn och rådgivning utifrån denna situation, läs mer om det här.


Information om coronaviruset

2 april 2020

Under fliken CORONAVIRUS ovan hittar du mer information om coronaviruset/covid-19.

Vi har uppdaterat fliken med folkhälsomyndighetens senaste föreskrift/allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 mm.


Registrera din brunn!

23 mars 2020

SGU samlar in information från enskilda brunnar i syfte att öka kunskapen om grundvatten och dricksvattentillgång. Som privatperson kan du registrera din brunn i SGUs databas Brunnsarkivet och bidra till kunskap. Mer information finns här.


Klimatklivet!

9 mars 2020

Nu är det en ny ansökningsomgång av Klimatklivet 2020!
Har du en idé som kan bidra till att minska din verksamhets klimatpåverkan? Nu kan man söka investeringsstöd för att genomföra sin idé. Naturvårdsverket har fastställt tre ansökningsomgångar för år 2020, den första omgången är 10 feb - 10 mars, andra omgången är 5 - 28 maj och sista omgången är 27 aug - 24 sep. Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle! Läs mer här.


Hurra!

22 januari 2020

Våra värdkommuner Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommun har valts ut att delta i satsningen Glokala Sverige under 2020. Här kommer vi få lära oss mer om Agenda 2030 och hur vi kan arbeta med att bidra till de globala målen utifrån ett lokalt perspektiv. Mer om Glokala Sverige här!


Tänd i toppen!

8 januari 2020

När det blir kyligare ute eldar många i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Vedeldning kan göra att hälsofarlig rök sprids i bostadsområden, men genom att elda rätt kan utsläppen minska. Det är bra för både hälsa, miljö och din plånbok. Här kan du läsa mer om vedeldning och här ser du naturvårdsverkets film om vedeldning!


Ska du ändra eller förbättra ditt avlopp?

11 oktober 2019

Då ska du anmäla det till oss. Tänk på att du bara kan göra ändringar om du har ett tillstånd. Saknar du tillstånd måste du ansöka om det. Har du anlagt utan tillstånd kan du söka i efterhand men du kommer även att behöva betala en miljösanktionsavgift då det inte är tillåtet att anlägga avlopp utan tillstånd. Blanketter för anmälan om ändring och ansökan för avlopp hittar du här!


Har du en idé som kan bidra till att minska din verksamhets klimatpåverkan?

26 september 2019

Naturvårdsverket har nu öppnat ny ansökningsomgång där man kan söka stöd för att utföra åtgärder. OBS! öppet mellan 24 september tom 23 oktober 2019. Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle. Vem kan få stöd, läs mer här  


Dags för strandskyddsprojekt!

29 juli 2019

Miljösamverkan Västra Götaland kommer under 1 juni - 31 oktober, att starta ett projekt med strandskyddstillsyn. Vi på Dalslands miljö- och energikontor kommer att delta, och har valt ut ett område i Melleruds kommun utefter Vänerkusten mellan Sunnanå och Örnudden. Vill du veta mer om vad strandskyddet handlar om i korthet klicka här!


Radonbidrag

19 juli 2019

För småhusägare finns nu åter radonbidrag att söka. Mätperioden för att undersöka om det finns radon i huset är 31 oktober till 1 april. Oavsett om du ska mäta för första gången eller om du gjort det tidigare med förhöjda värden, har ditt hus radonhalter över 200 Bq så bör en åtgärd sättas in och nu kan du söka bidrag för åtgäderna. Här kan du läsa mer om bidraget!

 


Nu träder den nya tobakslagen i kraft

2 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. I korthet innebär den nya lagen att rökning inte får ske på allmänplats och att det införs tillståndsplikt för försäljning av tobak. Läs mer om detta här


Afrikansk svinpest

26 juni 2019

De senaste åren har afrikansk svinpest spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde. Sjukdomen är ett stort hot mot tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor. Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprider sig genom att aldrig lämna matrester ute i naturen. Man kan också hjälpa till genom att rapportera fynd av döda vildsvin för att smitta ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt. Läs mer här!


Sidan uppdaterades 2020-03-10