Aktuellt

Lär dig mer om radon

3 januari 2022

Svensk radonförening släpper nu en informationsfilm om radon. Denna film främjar medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon.


Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

29 december 2021

Sedan den 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen.

Från och med den 23 december 2021 gäller även särskilda föreskrifter. Du som driver ett serveringsställe ska skapa förutsättningar i din verksamhet för att minska risken att trängsel uppstår och smitta sprids. Kommunen har fortsatt uppdrag att kontrollera att du följer föreskrifterna.

Klicka här för att läsa mer.


Energikontor Väst julkalender, lucka 8

21 december 2021


Information till verksamheter som behandlar avfall och avfall i anläggningsändamål

20 december 2021

Den som behandlar avfall och omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 §§ i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska lämna in en ny anmälan i enlighet med vad som framgår av 25 d § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd senast den 1 januari 2022.

Läs mer här!


Farligt avfall i verksamheter

16 december 2021

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020. Läs mer här.


Tvätta rätt, tvätta i biltvätt

14 december 2021

Varför ska bilen tvättas i en biltvätt? Jo för när man tvättar bilen på gatan rinner farliga tungmetaller och oljerester med vattnet ned till våra dagvattenbrunnar och sedan vidare till närmsta vattendrag, sjö eller hav. Vårt dricksvatten är det viktigaste vi har och det ska vi vara rädd om!  Här kan du läsa mera gällande biltvätt! här kan du se en film som Svenskt vatten gjort om biltvätt samt om fem myter, klicka på siffran för att komma till myterna: #1 #2 #3 #4 #5


Nu är det jul igen

26 november 2021

 

 


Säker mat på årets julbord

26 november 2021

Vi närmar oss julbordstider med stormsteg och Dalslands Miljö- och energikontor tillsammans med Livsmedelsverket vill ge några enkla råd om hur ni enkelt kan undvika att bli magsjuk.
Klicka nedan för att läsa mer:

Tips för ett säkert julbord

Julbord-att tänka på för säker mat och mindre svinn


Maskinmässa med fossilfria arbetsmaskiner

25 november 2021


Kommande vattenskyddsområden i Färgelanda kommun

23 november 2021
För att öka dricksvattensäkerheten för de invånare i Färgelanda kommun som dricker vatten från allmän dricksvattenanläggning inrättas vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för de fyra grundvattentäkterna Rösäter, Stigen, Rådanefors och Gatersbyn. Mer information finns att läsa här.

Informationsmöte om Teåkersälven

19 november 2021

Den varma och torra sommaren 2017 dog en stor andel av Teåkersälvens bestånd av den hotade flodpärlmusslan. Dalslands miljö- & energikontor inledde tillsammans med vattenvårdsförbundet, fiskevårdsområdesföreningen och organisationen Sportfiskarna ett åtgärdsarbete för att förbättra förutsättningarna för flodpärlmusslan och för vattenvård i allmänhet. Projektet har inneburit att många åtgärder genomförts och är på gång att genomföras.

Den 29/11 kl. 18:30 bjuder vi in till möte för allmänheten i Bäckebården, Bäckefors. Vi kommer då att berätta vad som gjorts och vad vi mer vill göra. Speciellt för kvällen är att informera och samråda om åtgärder kopplade till Bredmossen.

Vi kommer också att avslöja vem som är huvudmisstänkt för massutdöendet av flodpärlmussla! Vi bjuder på fika, och i händelse att nya restriktioner införs, så behöver vi er föranmälan. Läs mer här.


Fågelinfluensa

5 november 2021

Information från Länsstyrelsen- Fågelinfluensa skyddsnivå 2
Jordbruksverket beslutade den 2 november 2021 att upprätta ett nivå 2- område för delar av södra Sverige. Hela Västra Götaland omfattas av beslutet. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar. Läs här vad beslutet innebär.


Klimatklivet

29 oktober 2021

Vill du genomföra en åtgärd som minskar din organisations växthusgasutsläpp har du nu möjlighet att söka bidrag från Klimatklivet. Ny ansökningsomgång för att söka stöd från Klimatklivet är 8-18 november 2021. Läs mer här

 


Din energirådgivare tipsar

26 oktober 2021

Snart dags att byta till vinterdäck
Visste du att Grönt energimärkta däck, rätt lufttryck och en sparsam körstil kan ge dig 1,700 kronor mer i plånboken varje år (beräknat på bensinbil). Dessutom minskar du klimatutsläppen. Läs mer här


Telefonjour

6 oktober 2021

Ni kan nå oss på telefonnummer 0530-93 94 30 helgfria vardagar kl. 09:00 - 11:00.
Övrig tid hänvisar vi till vår e-postadress, kansli@dalsland.se.

Kontaktuppgifter till våra handläggare finns här. Då de är mycket ute i fält, på inspektioner m.m. är de inte alltid lätta att nå.

Säkrast kommer ni i kontakt med oss via vår Jourtelefon 0530-93 94 30 (kl. 09:00 - 11:00) eller via kansli@dalsland.se


Nu börjar säsongen för radonmätning

1 oktober 2021

Vid mätning av radonhalt bör man använda sig av Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder eller arbetsplatser. Att genomföra mätningar i en byggnad är det enda sättet att fastställa byggnadens radonhalt. Mätperioden ska pågå i minst två månader, men gärna längre. Mätningar av radonhalt ska göras mellan 1 oktober och 30 april. För mer information om radon klicka här.


Nya regler för dig som erbjuder behandlingar inom skönhet och hälsa

1 juli 2021

Dalslands miljö- och energikontor vill uppmärksamma er på lagändringar i anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling samt om ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. För mer information klicka här

 


Invasiva arter

29 juni 2021

Invasiva arter är främmande arter som har negativ påverkan på våra ekosystem. Det pågår mycket arbete för att försöka begränsa spridning och utbredning av invasiva arter. Du kan göra en insats genom att rapportera var du har sett en invasiv art. De invasiva växter som är lättast att upptäcka och som finns på många platser i Dalsland är parkslide, jätteloka och jättebalsamin. Rapportera gärna fynd av dessa här På så sätt kan du hjälpa kommunen, andra myndigheter och markägare att få reda på var bestånd av dessa arter finns i landskapet. Klicka här för att höra biologen Tina Kyrkander, som är expert på invasiva arter. Hon ger bl.a. tips på hur du kan göra för att bekämpa parkslide hemma på tomten.


Enkätundersökning av lantbruksverksamheter

12 april 2021

Har du fått ett brev från Dalslands miljökontor om en enkätundersökning rörande lantbruk (inkl. hästgårdar)? 🏡🐄🐴

Dalslands miljö- och energikontor genomför en enkätundersökning för att säkerställa att de uppgifter som finns i våra register stämmer om er lantbruksverksamhet (inkl. Hästgårdar). Du som har fått ett brev från oss om detta, följ denna länk till enkäten:
https://app.easyquest.com/q/Rb59Z  

Ny energimärkning 1 mars 2021

17 mars 2021

Från 1 mars kommer den nya generationen energimärkning att visas för första gången på de flesta vitvaror samt tv-apparater och bildskärmar som säljs till konsumenter i butiker och i e-handel. Läs mer om den nya energimärkningen här


Sidan uppdaterades 2021-02-18