Aktuellt

Trevlig helg önskar din lokala energi- & klimatrådgivare

2 december 2022

 


Nu är det jul igen

23 november 2022

 


Fågelinfluensa

16 november 2022

Information från Länsstyrelsen- Fågelinfluensa högriskområde

Den 11 november 2022 beslutade Jordbruksverket att upprätta ett högriskområde för högpatogen aviär influensa i del av landet som berör Västra Götaland. Beslutet gäller från och med 16 november och är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Det innebär att dina höns kan plågas och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar.

Ytterligare information om beslutet och om fågelinfluensa hittar du hos Jordbruksverket och hos SVA.


Algblomning

15 november 2022
Dalslands miljö- och energikontor har fått in flera rapporter om misstänkta algblomningar i flera sjöar, bl a Ellenösjön i Färgelanda och Ånimmen i Mellerud. Algerna har en starkt grön färg och syns tydligt. Algblomning gynnas av förhöjda halter av näringsämnen och gynnas av höga temperaturer för årstiden. För allmänheten är det viktigt att känna till att algerna kan vara giftiga och att hundar och husdjur därför inte ska dricka vattnet.

Läs mer om algblomning och hur du ska tänka här.


Ny vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor

20 oktober 2022

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor. Vid mätning av radonhalten i skolor och förskolor ska metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser användas.

Den nya vägledningen för mätning av radonhalten i skolor och förskolor förtydligar hur urval av lokaler i skolor och förskolor kan göras vid mätning av radonhalten. Vägledningen redogör även för vad som bör göras när den nationella referensnivån för radonhalt överskrids efter en långtidsmätning.


Varje kilowattimme (kWh) räknas

4 oktober 2022

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.
Hos Energimyndigheten hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra, läs mer här.


Dags för radonmätning

27 september 2022

Radon är en hälsofarlig radioaktiv gas som kan finnas i din fastighet utan att du märker det. Det är enkelt att göra en mätning och det finns effektiva åtgärder för minska radonnivåerna.

Att mäta radon - Strålsäkerhetsmyndigheten.
Lär dig mer om radon - en informationsfilm från Svensk Radonförening

För mer information om radon klicka här.


Energifond, Bra Miljöval

21 september 2022

Företag, kommuner, organisationer, föreningar och samfälligheter kan få 30 % i bidrag för material och installationskostnad för åtgärder som minskar elanvändningen.

Läs mer här


Låna elmätare på biblioteket

15 september 2022

Få koll på hur mycket energi dina apparater och maskiner förbrukar.

Du har möjlighet att långa en elmätare på något av biblioteken i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål, för att kunna ta reda på hur mycket el det går åt till just dina apparater.

Läs mer om vad du kan göra för att Minska din energiförbrukning.


Riktade nyhetsutskick till dricksvattenproducenter

8 september 2022

Nu kan du som dricksvattenproducent prenumerera på riktade nyheter från Livsmedelsverket.
Prenumeration på nyheter tecknas på Livsmedelsverkets webbplats.
Klicka på länken nedan och välj sedan: Nyheter för dricksvattenproducenter
För dig som ansvarar för att dricksvattnet har god kvalitet och är säkert att dricka.

Prenumerera (livsmedelsverket.se)


Följ råden om kyckling

5 september 2022

Följ råden om kyckling - större risk att bli sjuk av campylobacter på sensommaren.

Läs mer hos Livsmedelsverket 


Nya bestämmelser för e-cigaretter och e-vätskor

25 juli 2022
Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning av e-vätskor och e-cigaretter.
Länsstyrelsen har en e-tjänst för ansökan om tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. På denna sida hittar du också mer information om att söka tillstånd: https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/kemikalier-och-kemiska-produkter.html

Din energi- och klimatrådgivare tipsar!

8 juli 2022

Om du har möjlighet, torka tvätten gratis i solen nu under sommaren och låt torktumlaren vila.
Då sparar du både energi och förlänger torktumlarens livslängd.

Måste du ändå torka tvätten inomhus, använd dig av en luftavfuktare. Det finns effektiva luftavfuktare för både stora och små utrymmen och de är inte så dyra.
De drar mindre energi än en torktumlare och ger en torr fin tvätt och du förebygger eventuella fuktproblem i ditt hus eller lägenhet.

Läs mer om energi- och klimatrådgivning här


Låga grundvattennivåer - undersök vattennivån i din brunn

14 juni 2022

Börja spara på ditt vatten redan nu så det räcker hela sommaren

Våren har varit torr och just nu är grundvattennivåerna låga på sina håll. Detta kan påverka fastighetsägare med egen brunn.

Ett par tips är att redan nu vara restriktiv med vattenförbrukningen för att vattnet ska räcka hela säsongen. På Livsmedelsverkets hemsida finns även fler tips så som passa på att ta vattenprov om det var länge sedan du gjorde det och hur du kan minska vattenförbrukningen.

Läs mer
På Livsmedelsverkets webbplats finns det tips för dig som får dricksvatten från egen brunn - Låga grundvattennivåer - undersök vattennivån i egen brunn (livsmedelsverket.se)

På Sveriges Geologiska Undersökning finns information om aktuella vattennivåer - Aktuella grundvattennivåer (sgu.se)


Din energi- och klimatrådgivare tipsar

8 juni 2022

Glöm inte att stänga av elementen, golvvärmen och handukstorken.

Att ha värmen på under sommaren drar onödigt med energi och gör ingen nytta.

Läs mer här


Din energi- och klimatrådgivare tipsar,

13 maj 2022

Du som kommuninvånare kan få opartisk och kostnadsfri expertis för att spara på energin där hemma.

Håll ut i värmen.

Mer information hittar du här.


Hundar i naturen

26 april 2022

Ta med din bästa vän ut i naturen, men gör det tryggt för alla! 🐶

Den 1 mars till 20 augusti är en väldigt känslig tid för vilda djur som får sina ungar. Det är därför viktigt att ha sin hund under extra stor uppsikt denna period så de vilda djuren skyddas och slipper onödig stress.

Läs mer här på Naturvårdsverkets webbplats.


Cyklar du ofta?

25 april 2022

Det är super att kunna ta cykeln till olika platser, både som aktivitet och färdmedel. Men det är några saker du behöver ta hänsyn till enlig allemansrätten.

Enligt allemansrätten får du cykla i naturen men kom ihåg att hoja på ett sätt som inte skadar marken. Här är några tips till dig som trampar hoj i naturen i sommar.

🚴 Cykla inte över någons tomt eller över skogsplantering med späda plantor som kan ta skada.

🚴 Undvik att cykla på ställen där marken är blöt eller känslig, till exempelvis ängs- och kärrmarker och berghällar med mossor och lavar

🚴 Allemansrätten gäller inte för elcykel.

 

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/


Störande fåglar

19 april 2022

I vissa fall kan fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, reklamskyltar och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på taket på bostadshus vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna. Kanadagäss som uppträder i stora flockar kan förorena badplatser. Klicka här för mer information om vad man bör tänka på när det gäller fåglar i vår närmiljö.

 


Rapportera farligt avfall

4 april 2022
Titta gärna på filmen vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.    

Sidan uppdaterades 2022-05-05