Aktuellt

Energi- och klimatrådgivning

13 maj 2022

Du som kommuninvånare kan få opartisk och kostnadsfri expertis för att spara på energin där hemma.

Håll ut i värmen.

Mer information hittar du här.


Klimatklivet

5 maj 2022

Ny ansökningsperiod 3-18 maj

Du som har ett företag, organisation eller förening, Nu har du möjlighet att söka bidrag från klimatklivet för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen.

Läs mer här


Hundar i naturen

26 april 2022

Ta med din bästa vän ut i naturen, men gör det tryggt för alla! 🐶

Den 1 mars till 20 augusti är en väldigt känslig tid för vilda djur som får sina ungar. Det är därför viktigt att ha sin hund under extra stor uppsikt denna period så de vilda djuren skyddas och slipper onödig stress.

Läs mer här på Naturvårdsverkets webbplats.


Cyklar du ofta?

25 april 2022

Det är super att kunna ta cykeln till olika platser, både som aktivitet och färdmedel. Men det är några saker du behöver ta hänsyn till enlig allemansrätten.

Enligt allemansrätten får du cykla i naturen men kom ihåg att hoja på ett sätt som inte skadar marken. Här är några tips till dig som trampar hoj i naturen i sommar.

🚴 Cykla inte över någons tomt eller över skogsplantering med späda plantor som kan ta skada.

🚴 Undvik att cykla på ställen där marken är blöt eller känslig, till exempelvis ängs- och kärrmarker och berghällar med mossor och lavar

🚴 Allemansrätten gäller inte för elcykel.

 

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/


Störande fåglar

19 april 2022

I vissa fall kan fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, reklamskyltar och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på taket på bostadshus vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna. Kanadagäss som uppträder i stora flockar kan förorena badplatser. Klicka här för mer information om vad man bör tänka på när det gäller fåglar i vår närmiljö.

 


Salmonella och Kinderprodukter

7 april 2022

Omkring 125 fall av salmonella har konstaterats i Europa med koppling till Kinderprodukter,
såsom Kinder Surprise ägg. Sverige har hittills haft fyra konstaterade fall av salmonella kopplade till Kinderprodukter. Företaget Ferrero har återkallat ett antal Kinderprodukter.

Ät inte de produkter som finns i listan nedan eftersom de skulle kunna ge salmonella. Ferrero uppmanar till att behålla produkten och kontakta deras konsumentteam. 

  • Kinder Surprise 20g och Kinder Surprise 20g x 3-pack i Sverige med Bäst före-datum mellan 26 juni 2022 och 7 oktober 2022
  • Kinder Mini-ägg med Bäst före-datum 21 augusti 2022
  • Kinder Surprise Maxi 100g med Bäst före-datum 20 april 2022 och 21 augusti 2022
  • Kinder Schokobons med Bäst före-datum mellan 25 maj 2022 och 19 augusti 2022

Livsmedelsverket


Rapportera farligt avfall

4 april 2022
Titta gärna på filmen vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.    

Din energirådgivare tipsar

7 mars 2022

Byt ut dina gamla kranmunstycken (perlatorer) på alla kranar och duschmunstycken till snålspolande munstycken (sparlatorer). Det finns speciella sparlatorer som passar alla typer av kranar. Om du byter ut alla dina strålmunstycken kan du, så mycket som halvera din varmvattenförbrukning. I dag finns det sparlatorer som blandar in luft i vattnet, i motsats till andra snålspolande strålmunstycken som bara minskar flödet. Detta gör att du inte märker att det kommer mindre vatten. Luftinblandningen gör dessutom vattenstrålen behagligare. Det finns även insatser som minskar vattenbehållarens volym i toalettstolar.

Till exempel: En familj på fyra personer, där alla spolar vatten 5 minuter per dag, kan spara upp till 2 000 kWh per år!


Grön Infrastruktur i Dalsland!

28 februari 2022

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Vänersborgs och Åmåls kommuner har fått ansökan om medel beviljade i form av ett LONA-projekt. Detta för att de önskar att gemensamt ta fram ett underlag för grön infrastruktur och genomföra analyser för landskapsekologiska samband för att få en översikt av hur viktiga habitat hänger samman spridningsbiologiskt i landskapet.

Läs mer här


Schaktmassor

25 februari 2022

Till dig som planerar att använda eller har blivit erbjuden schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål har vi tagit fram en checklista som du kan gå igenom för att få kolla på vad som gäller vid mottagande av schaktmassor. Mer information och checklistan hittar du här 


Nya regler om gödsel

17 februari 2022

Från och med den 1 mars 2022 börjar nya regler om gödsel att gälla. Det gäller bland annat att mängden kväve som du får tillföra vissa höstgrödor sänks från 40 till 30 kilo och att du ska ta hänsyn till markens möjlighet att leverera kväve till de växter du producerar.

Läs mer här

Foto: pixabay


Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

15 februari 2022

Folkhälsomyndigheten har beslutat att myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla den 9 februari 2022. Detta innebär att det inte längre finns några föreskrifter som reglerar vad ur ett smittskyddssynpunkt säkert avstånd innebär eller som reglerar trängsel.


Klicka här för att läsa mer.


Lär dig mer om radon

3 januari 2022

Svensk radonförening släpper nu en informationsfilm om radon. Denna film främjar medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon.


Information till verksamheter som behandlar avfall och avfall i anläggningsändamål

20 december 2021

Den som behandlar avfall och omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 §§ i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska lämna in en ny anmälan i enlighet med vad som framgår av 25 d § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd senast den 1 januari 2022.

Läs mer här!


Tvätta rätt, tvätta i biltvätt

14 december 2021

Varför ska bilen tvättas i en biltvätt? Jo för när man tvättar bilen på gatan rinner farliga tungmetaller och oljerester med vattnet ned till våra dagvattenbrunnar och sedan vidare till närmsta vattendrag, sjö eller hav. Vårt dricksvatten är det viktigaste vi har och det ska vi vara rädd om!  Här kan du läsa mera gällande biltvätt! här kan du se en film som Svenskt vatten gjort om biltvätt samt om fem myter, klicka på siffran för att komma till myterna: #1 #2 #3 #4 #5


Kommande vattenskyddsområden i Färgelanda kommun

23 november 2021
För att öka dricksvattensäkerheten för de invånare i Färgelanda kommun som dricker vatten från allmän dricksvattenanläggning inrättas vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för de fyra grundvattentäkterna Rösäter, Stigen, Rådanefors och Gatersbyn. Mer information finns att läsa här.

Fågelinfluensa

5 november 2021

Information från Länsstyrelsen- Fågelinfluensa skyddsnivå 2
Jordbruksverket beslutade den 2 november 2021 att upprätta ett nivå 2- område för delar av södra Sverige. Hela Västra Götaland omfattas av beslutet. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar. Läs här vad beslutet innebär.


Nya regler för dig som erbjuder behandlingar inom skönhet och hälsa

1 juli 2021

Dalslands miljö- och energikontor vill uppmärksamma er på lagändringar i anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling samt om ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. För mer information klicka här

 


Ny energimärkning 1 mars 2021

17 mars 2021

Från 1 mars kommer den nya generationen energimärkning att visas för första gången på de flesta vitvaror samt tv-apparater och bildskärmar som säljs till konsumenter i butiker och i e-handel. Läs mer om den nya energimärkningen här


Energi- & klimatrådgivning

17 februari 2021

Du som kommuninvånare kan få opartisk och kostnadsfri Energi- & klimatrådgivning. För mer information, se Energimyndighetens filmer om energi- och klimatrådgivning. Kontakta din Energi- och klimatrådgivare, klicka här


Sidan uppdaterades 2022-05-05