Aktuellt

Nu är det jul igen

1 december 2023

 


Högriskområde för fågelinfluensa i flera kommuner

28 november 2023

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde för fågelinfluensa i delar av Västra Götalands län. Beslutet gäller från och med 27 november 2023 och tills vidare. Högriskområde innebär restriktioner för dig som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

Mellerud är en av de kommuner som omfattas av restriktioner och säkerhetsåtgärder för högriskområde.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida


Din energi- och klimatrådgivare tipsar!

2 november 2023

Nu är det hög tid att byta till vinterdäck!
Visste du att Grönt energimärkta däck, rätt lufttryck och en sparsam körstil kan ge dig 1 700 kronor mer i plånboken varje år (beräknat på en bensinbil). Dessutom minskar du klimatutsläppen och risken för olyckor.
Läs mer här

Läs mer om energi- och klimatrådgivning här


Afrikansk svinpest

22 september 2023

Minimera risk att afrikansk svinpest sprids
via kommunens avfallshantering

Med anledning av att afrikansk svinpest konstaterats i ett område i Västmanland uppmanar nu Länsstyrelsen alla kommuner i Västra Götaland att se över sina beredskapsplaner för avfallshantering för att minska risken att vi via avfall får in afrikansk svinpest i länet.

Mer information hittar ni här.

 


Bidrag för energieffektivisering i småhus

30 juni 2023

Från den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om att få 30 % i bidrag för att genomföra vissa energieffektiviseringsåtgärder. Du kan även få 30 % i bidrag för klimatskärmsåtgärder.

Läs mer här


Har du blivit felserverad?

1 juni 2023

En stor andel av befolkningen har medicinska behov som kräver en tydlig och säker information om vad maten innehåller. Det gäller personer med celiaki, laktosintolerans, matallergi och andra medicinska behov av säker mat.

Svenska Celiakiförbundet har skapat ett enkelt anmälningsformulär för den som fått felaktig information om maten, och därmed riskerat sin hälsa. Uppgifterna som lämnas i formuläret skickas till aktuell kommun.
Kommunerna ska arbeta för att förebygga incidenter, och när det inte hjälper, fånga upp incidenter och felaktigheter.

Har du ätit ute och blivit serverad eller ätit och blivit sjuk är det viktigt att du anmäler detta, oavsett om du faktiskt åt av maten du blivit serverad eller ej.
Anmäl även då du ”bara” får fel information, eller ser att en produkt är felmärkt.


Din energi- och klimatrådgivare tipsar

10 maj 2023

Hur länge sedan var det du gjorde rent luftvärmepumpen och ventilationssystemet?

Att regelbundet se över och rengöra filtren i luftvärmepumpen och ventilationssystemet gör att de fungerar optimalt samtidigt som energiförbrukningen hålls på en låg nivå.

Läs mer här


Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell

4 maj 2023

Från och med 2024 införs ett nytt sätt att beräkna mängden kontroll för livsmedels- och dricksvattenföretagare.
I februari höll Livsmedelsverket ett digitalt seminarium för företag om den nya riskklassningsmodellen. Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt att se i efterhand längst ner på denna webbsida, Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se)


Information för livsmedelsföretagare vid elavbrott

29 mars 2023

Livsmedelsverket har tagit fram information som ska hjälpa er som bedriver livsmedelsföretag att förbereda sig för kortare och längre elavbrott. Klicka här för mer information.


Säljer du livsmedel på nätet?

23 mars 2023

Dalslands miljö- och energikontor informerar om att försäljning av livsmedel i facebook-grupper och e-handel omfattas av livsmedelslagstiftningen.

Kontakta våra livsmedelsinspektörer om du är osäker på om din verksamhet omfattas av registreringen och läs mer nedan för mer information om vad som gäller:

Sälja livsmedel på nätet - att tänka på för företag (livsmedelsverket.se)


Har du höga elräkningar?

8 februari 2023

Nu ska lampor och lysrör med kvicksilver bort från hyllorna!

3 januari 2023

Under 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden, eftersom de innehåller kvicksilver och inte är lika effektiva som LED-alternativen.

Det här är ett bra tillfälle att se över belysningen i bostadsrättsföreningar, industrier, kontor och idrottshallar och passa på att byta till armaturer som är speciellt anpassade för LED-belysning.

Läs mer här
Gällande krav på belysning, Energimyndigheten
Ekodesign och energimärkning, Energimyndigheten

 


Nya Drickvattenföreskrifterna

29 december 2022

Den 1 januari 2023 träder nya dricksvattenföreskrifterna, LIVSFS 2022:12,
i kraft. Nu är de publicerade på Livsmedelsverkets webbplats.
Klicka här för mer information.


Ny vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor

20 oktober 2022

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor. Vid mätning av radonhalten i skolor och förskolor ska metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser användas.

Den nya vägledningen för mätning av radonhalten i skolor och förskolor förtydligar hur urval av lokaler i skolor och förskolor kan göras vid mätning av radonhalten. Vägledningen redogör även för vad som bör göras när den nationella referensnivån för radonhalt överskrids efter en långtidsmätning.


Låna elmätare på biblioteket

15 september 2022

Få koll på hur mycket energi dina apparater och maskiner förbrukar.

Du har möjlighet att långa en elmätare på något av biblioteken i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål, för att kunna ta reda på hur mycket el det går åt till just dina apparater.

Läs mer om vad du kan göra för att Minska din elförbrukning.


Riktade nyhetsutskick till dricksvattenproducenter

8 september 2022

Nu kan du som dricksvattenproducent prenumerera på riktade nyheter från Livsmedelsverket.
Prenumeration på nyheter tecknas på Livsmedelsverkets webbplats.
Klicka på länken nedan och välj sedan: Nyheter för dricksvattenproducenter
För dig som ansvarar för att dricksvattnet har god kvalitet och är säkert att dricka.

Prenumerera (livsmedelsverket.se)


Följ råden om kyckling

5 september 2022

Följ råden om kyckling - större risk att bli sjuk av campylobacter på sensommaren.

Läs mer hos Livsmedelsverket 


Nya bestämmelser för e-cigaretter och e-vätskor

25 juli 2022
Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning av e-vätskor och e-cigaretter.
Länsstyrelsen har en e-tjänst för ansökan om tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. På denna sida hittar du också mer information om att söka tillstånd: https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/kemikalier-och-kemiska-produkter.html

Rapportera farligt avfall

4 april 2022
Titta gärna på filmen vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.    

Schaktmassor

25 februari 2022

Till dig som planerar att använda eller har blivit erbjuden schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål har vi tagit fram en checklista som du kan gå igenom för att få kolla på vad som gäller vid mottagande av schaktmassor. Mer information och checklistan hittar du här