Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är av stor betydelse att det håller god kvalitet. Med dricksvatten menas vatten som bl.a. används för dryck och matlagning.

Dalslands miljö- och energikontor utför regelbundna kontroller av registrerade dricksvattenanläggningar, dvs de verksamheter som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Exempel på sådana verksamheter är de kommunala vattenverken och livsmedelsanläggningar med eget vatten. Föreskrifterna omfattar krav på provtagning och högsta tillåtna halter av en mängd olika ämnen. Kvalitetskraven gäller både det utgående vattnet från vattenverket och vattnet i användarnas kranar.

När det gäller enskilda dricksvattentäkter för privat bruk har kommunen inget tillsynsansvar. För dessa vattentäkter gäller inte Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, utan de omfattas istället av Livsmedelsverkets ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”.

Verksamheter med egen vattentäkt

Reglerna i dricksvattenföreskrifterna gäller för alla dricksvattenanläggningar som levererar mer än 10 m3 vatten per dag eller försörjer fler än 50 personer. Används vattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras. Verksamheter med egen dricksvattenanläggning ska i de flesta fall registreras hos Dalslands miljö- och energinämnd.

Sidan uppdaterades 2023-05-11