Dricksvatten i vattenskyddsområden

Var uppmärksam på att inom vissa av våra kommuners vattenskyddsområden råder det tillståndsplikt eller förbud för anläggningar för uttag av vatten inom den primära, sekundära och tertiära skyddszonen.
Detta innebär att du i vissa fall behöver ansöka om tillstånd för ny etablering av brunn för uttag av vatten inom vattenskyddsområde. Ansökan skickas in till Dalslands miljö- och energikontor senast 6 veckor innan planerad borrning eller grävning.

Ansökningsblankett finns här

Sidan uppdaterades 2023-03-15