Blanketter

Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. 
När du fyller i någon av våra blanketter och skickar den till oss, kommer vi att behandla de personuppgifter du lämnat.
Du kan alltid vända dig till Dalslands miljö- och energiförbund eller vårt dataskyddsombud för att ställa frågor eller få hjälp att ta tillvara dina rättigheter. 
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du här


Avlopp


Hälsoskydd

Lantbruk


Livsmedel & Vatten

Anmälan om registrering/ändring av livsmedelsanläggning
Anmälan om avregistrering av livsmedelsanläggning
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
Förslag till undersökningsprogram
Anmälan om klagomål på livsmedel eller dricksvatten
Anmälan om misstänkt matförgiftning


Miljöskydd

 

Sidan uppdaterades 2023-06-09