Nedskräpning

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus och i plan- och bygglagen anges att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden.

Klagomål på nedskräpning

Tomtmark
Nedskräpning utan farligt avfall i anslutning till en- eller flerbostadshus ska anmälas till samhällsbyggnadsenheten eller motsvarande i din kommun:

Melleruds kommun, tel. 0530-180 00 (växel) 
Bengtsfors kommun, tel. 0531-52 60 00 (växel)  
Färgelanda kommun, tel. 0528-56 70 00 (växel)
Dals-Eds kommun, tel. 0534-190 00 (växel)

Återvinningsstationer
Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till din kommun:

Melleruds kommun, tel. 0530-180 00 (växel) 
Bengtsfors kommun, tel. 0531-52 60 00 (växel)  
Färgelanda kommun, tel. 0528-56 70 00 (växel)
Dals-Eds kommun, tel. 0534-190 00 (växel) 

Längs vägar
Vid nedskräpning längs vägar är det väghållaren som ska kontaktas. Trafikverket är väghållare för större vägar, läns- och motorvägar. Trafikverket 

I tätorter är det i regel kommunen som är väghållare. Kontakta gatu- och parkenheten eller motsvarande i din kommun:

Melleruds kommun, tel. 0530-180 00 (växel) 
Bengtsfors kommun, tel. 0531-52 60 00 (växel)  
Färgelanda kommun, tel. 0528-56 70 00 (växel)  
Dals-Eds kommun, tel. 0534-190 00 (växel)

Kommunal mark
Vid nedskräpning på kommunal mark ska du vända dig till gatu- och parkenheten eller motsvarande i din kommun: 

Melleruds kommun, tel. 0530-180 00 (växel) 
Bengtsfors kommun, tel. 0531-52 60 00 (växel)  
Färgelanda kommun, tel. 0528-56 70 00 (växel)
Dals-Eds kommun, tel. 0534-190 00 (växel)

Annan mark
Om du har klagomål på nedskräpning på annan mark än ovanstående bör du i första hand kontakta fastighetsägaren. Om fastighetsägaren väljer att inte åtgärda nedskräpningen kan du kontakta miljö- och energikontoret.

Anmälan klagomål 

Sidan uppdaterades 2024-05-03