Vattenskyddsområde

Verksamhet inom vattenskyddsområde

Dalslands Miljö- och Energikontor har tillsynsansvaret inom de kommunala
vattenskyddsområdena i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.
De flesta av kommunernas vattentäkter är skyddade av så kallade skyddsföreskrifter.

Skyddsföreskrifterna har bland annat bestämmelser som innebär att man som verksamhetsutövare kan behöver anmäla eller söka tillstånd för en viss verksamhet om den genomförs inom ett kommunalt vattenskyddsområde.

De verksamheter som bland annat regleras av skyddsföreskrifterna är upplag av skogsprodukter såsom bark, spån, timmer och liknande, hantering av petroleumprodukter (mer än 250 liter), kemikalier samt bekämpningsmedel.

Om du planerar skogsavverkning inom något av kommunernas vattenskyddsområden ska du använda blankett Ansökan/Anmälan om verksamhet inom vattenskyddsområde, som finns under Blanketter.
Snabbknapp till våra blanketter finns längst upp på sidan.

Glöm inte att bifoga situationskarta där aktuell verksamhet finns markerad.

För annan miljöfarlig verksamhet än skogsavverkning kan du använda dig av anmälningsblanketten för C-verksamhet.

Vattenskyddsföreskrifterna för respektive kommun hittar du genom att trycka på flikarna till vänster.


Sidan uppdaterades 2021-11-25