Skrotbilar

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämplig plats.

Lämna in din skrotbil
Du kan lämna din uttjänta bil till bilskroten gratis om bilskroten ingår i Bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar. Bilretur 

Du kan även lämna ditt fordon till en auktoriserad bilskrot som inte ingår i mottagningssystemet, men du får då själv göra upp affären för skrotningen.

Klagomål på skrotbilar
Det är i första hand ägaren som ansvarar för att transportera bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och som står på en olämplig plats. Om det inte är möjligt att kontakta ägaren eller om ägaren inte kan/vill flytta fordonet, kan ärendet anmälas till en myndighet för vidare handläggning.

Kommunal mark och allmänna platser, gator och torg
Skrotbilar som påträffas på kommunal mark eller på allmänna platser, gator och torg anmäls till gatu- och parkenheten eller motsvarande i din kommun. Kommunen kan då, med hjälp av lagen om flyttning av fordon (1982:129), besluta att fordonet ska omhändertas och skrotas på bilägarens bekostnad. 

Melleruds kommun, tel. 0530-180 00 (växel) 
Bengtsfors kommun, tel. 0531-52 60 00 (växel)  
Färgelanda kommun, tel. 0528-56 70 00 (växel)  
Dals-Eds kommun, tel. 0534-190 00 (växel) 

Statliga vägar
Om fordonet återfinns efter Trafikverkets vägar anmäls det till Trafikverket. Trafikverket 

Annan mark
Om ett fordon har lämnats på någon annans mark är det i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort skrotbilen. Gatu-parkenheten eller motsvarande i kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med handläggningen om fastighetsägaren ansöker om hjälp.

Om fastighetsägaren väljer att inte åtgärda skrotbilar som finns uppställda på fastigheten kan du kontakta miljö- och energikontoret.

Anmälan klagomål

Sidan uppdaterades 2023-03-16