Buller - Oönskade Ljud

Buller definieras som oönskat ljud och kan bl.a. komma från trafik, industrier och grannar. Det vi uppfattar som buller varierar från person till person och kan bero på typen av ljud och individens känslighet.

Buller från trafik
Om du upplever ett ständigt trafikbuller bör du kontakta väghållaren och beskriva problemet. Väghållaren kan eventuellt hjälpa till med bullerdämpande åtgärder.

Störs du av trafikbuller från en statlig väg eller järnväg kontaktar du väghållaren Trafikverket.  

I tätorter är det i regel kommunen som är väghållare. 

Melleruds kommun, tel. 0530-180 00 (växel) 
Bengtsfors kommun, tel. 0531-52 60 00 (växel)  
Färgelanda kommun, tel. 0528-56 70 00 (växel)  
Dals-Eds kommun, tel. 0534-190 00 (växel) 

Buller från grannar
Störs du av buller från dina grannar vänder du dig i första hand till den person som orsakar bullret för att komma tillrätta med problemet. Om detta inte hjälper ska du kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Buller från fastighetsinstallationer
Vid problem med buller från fastighetsinstallationer i den byggnad du bor i ska du kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta miljö- och energikontoret.

Om bullret kommer från en annan byggnad än den du själv bor i ska du i första hand vända dig till den fastighetsägare vars fastighet bullret kommer ifrån. Om du inte får någon respons från fastighetsägaren kan du kontakta miljö- och energikontoret.

Buller från verksamheter
Störs du av buller från en verksamhet i närheten av din bostad, är det ansvarig för verksamheten du ska kontakta. Om du inte får någon respons kan du kontakta miljö- och energikontoret.

Anmälan klagomål

Sidan uppdaterades 2023-03-16