Naturvård

Solnedgång

Vi hjälper kommunerna med att uppdatera mål och åtgärder i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda respektive Mellerud naturvårdsprogram. Kommunernas framtagna naturvårdsprogram sammanfattar befintliga kunskaper och erfarenheter från naturvårdsarbetet i kommunerna och är vägledande för framtida naturvårdsarbete, fysisk planering och lovgivning. Naturvårdsprogrammen visar hur vi kan ta vara på de rika naturvärden vi har i kommunerna. Förhoppningsvis kan detta bidra till ett ökat friluftsliv och intresse för hembygden och naturen.

Naturvårdsarbetet handlar om att skydda och bevara natur- och kulturområden och den biologiska mångfalden. Det innebär bl.a. att man tar hänsyn till naturvårdsfrågor vid planering och bedömning av t.ex. nybyggnation, verksamhetstillstånd, ändrade vägsträckor och liknande. Det innebär också att vi samarbetar med Länsstyrelsen för upprättandet och skötseln av naturreservat och med att kalka försurade områden.

Ensamma kan inte miljökontoret skydda naturen. Hänsyn måste också visas av alla er som vistas i naturen på olika sätt – svampplockare, kanotpaddlare, fågelskådare och andra. Den svenska allemansrätten ger alla rätt att vistas i naturen, även på andras mark, förutsatt att vi följer uppsatta regler. Vi får inte skada och skräpa ner, och vi ska visa hänsyn mot djur, natur, markägare och andra som också vill njuta av samma natur som vi. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida (länk i högerspalten).

Sidan uppdaterades 2023-05-11