STRATEGISKT ARBETE

Dalslands miljö- och energiförbund har i uppdrag av kommunerna att initiera och samordna det miljö- och energistrategiska arbetet i medlemskommunerna och i förbundet. Det strategiska arbetet inom miljö- och energiområdet handlar om att arbeta planerande och förebyggande mot uppsatta lokala, regionala och nationella miljö- och energimål.

Förslag till miljöstrategiska insatser kan komma från kommunledningar, direktionen, miljönämnden eller miljöstrategerna. Respektive kommuns mål för miljön och hållbar utveckling är viktiga utgångspunkter, liksom de nationella och regionala miljömålen samt FN globala hållbarhetsmål.

Sidan uppdaterades 2024-04-09