Miljöledning Miljörutiner Miljörevision

Miljörevision

Revisioner genomförs med verksamhetsansvariga ungefär vart 3:e år. Miljöstrategerna genomför miljörevisionen och skriver en verksamhetsuppföljningsrapportRapporten innehåller resultat och rekommendationer.  

Den senaste miljörevisionen i Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda genomfördes under år 2019 inom den sociala förvaltningen. Verksamhetsuppföljningsrapporterna finns här:
2019 Verksamhetsuppföljning Bengtsfors
2019 Verksamhetsuppföljning Dals-Ed
2019 Verksamhetsuppföljning Färgelanda

Den senaste miljörevisionen i Mellerud genomfördes under 2017/2018 och omfattade alla förvaltningar. Verksamhetsuppföljningsrapporten finns här:
2018 Verksamhetsuppföljning Mellerud

Sidan uppdaterades 2022-02-17