Dalslands Miljö- och Energinämnd

Miljö- och Energinämnden fullgör alla lagreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (innefattande miljöbalken, livsmedelslagstiftningen) med följdförfattningar samt frågor som enligt särskilda författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som ankommer på kommun.
Verksamheten omfattar både myndighetsutövning och rådgivning.


 

Sidan uppdaterades 2019-10-17