Dalslands Miljö- och Energiförbund

Kontorets öppettider
Måndag - torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30 - 15.00
Lunch 12.00-13.00

Expeditionstelefon helgfria vardagar
09:00 - 11:00
Telefonnummer 0530-93 94 30
Övrig tid hänvisar vi till vår officiella e-postadress: kansli@dalsland.se

Avvikande öppettider 2022


Våra handläggare tillbringar mycket tid ute på tillsyn och är därför inte alltid tillgängliga på telefon. Detta innebär att vi inte kan garantera att den du söker alltid kan nås via direktnummer nedan.
Du kan dock alltid nå oss via vår expeditionstelefon som är bemannad alla helgfria vardagar kl. 09:00 - 11:00. Där kan du meddela ditt ärende och dina kontaktuppgifter för vidare förmedling till en handläggare.

Administration/Kansli Telefonnummer Arbetsområde
Dan Gunnardo
Förbundschef
0530-93 94 50 Personal och budget, övergripande frågor
Susanne Westin
Biträdande miljöchef
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 41  
Marie Johansson
Förbund/Nämndsekreterare/
Ekonomi
0530-93 94 32 Förbundssekreterare, Nämndsekreterare/administration, Kundreskontra, Kravhantering
Petra Jonasson
Administratör
0530-93 94 33 Diarieföring, Posthantering, Systemansvarig-Diarie, Personaladministration, Arkiv, Övrig administration
Alice Ohlsson
Administratör
0530-93 94 40 Diarieföring, Posthantering, Systemansvarig-Diarie, Leverantörsfakturor, Arkiv, Övrig administration
Livsmedel Telefonnummer Arbetsområde
Danuta Walentynowicz
Livsmedelsinspektör
0530-93 94 46 Tillsyn: Livsmedelsverksamheter i Bengtsfors, Melleruds och Färgelanda kommun
Övrigt: Misstänkta matförgiftningar och klagomål på livsmedelsverksamheter
Miljö- och Hälsoskydd Telefonnummer Arbetsområde
Anna Sanengen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 37 Tillsyn: Lantbruk, strandskydd, bekämpningsmedel, VA-reningsverk 
Övrigt: Dalbergså/Holmsåns vattenvårdsförbund, klagomål på lantbruk och strandskydd
Annelie Loberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 34 Tillsyn: Avfallsanläggningar, deponier
Övrigt: Förorenad mark, cisterner, schaktmassor, klagomål på nedskräpning och skrotbilar (obs endast inom ej planlagt område)
Britt-Marie Mether
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 51 Tillsyn: Avfallsanläggningar, bensinstationer, fordonstvättar, gummi-/plastindustrier, verkstäder, värmeverk
Övrigt: Cisterner, schaktmassor, förorenad mark, köldmedia, klagomål på nedskräpning och skrotbilar (obs endast inom ej planlagt område) 
Diana Bergström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 47 Tillsyn: Lantbruk
Övrigt: Klagomål på lantbruk, klagomål djur
Hanna Laakso
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 42 Tjänstledig
Heléne Inggårde
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 49 Tillsyn: bensinstationer, fordonstvättar, gummi-/plastindustrier, verkstäder, betong och gjuterier, träindustri, fiskodling, täkter, metallbearbetning, tryckerier, tvätterier och grävare.
Övrigt: Enskilda avlopp, Värmepumpar, cisterner, schaktmassor, klagomål på nedskräpning och skrotbilar (obs endast utanför planlagt område)

Jeanette Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0530-93 94 44 Tillsyn: Vindkraft, skjutbanor, motorbanor, avfallsanläggningar, bensinstationer, fordonstvättar, gummi-/plastindustrier, verkstäder
Övrigt: Värmepumpar, sopdispenser, kompostering 
Jeanette Hammar
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 48 Enskilda avlopp
Karolina Walentynowicz
Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

0530-93 94 56

Tillsyn: Dricksvatten, förskolor, skolor, fotvård, frisörer, vård- och omsorgsboenden

Lisa Fridén
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0530-93 94 36

Tjänstledig

Martin Odalgård
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0530-93 94 39 Tillsyn: VA-reningsverk, strandskydd
Övrigt: Enskilda avlopp, dispenser slamtömning enskilda avlopp, klagomål på strandskydd

Sofia Tolldin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0530-93 94 31  
Miljöstrategi och Naturvård Telefonnummer Arbetsområde
Henrik Ekstrand
Miljöstrateg, åtgärdssamordnare
0530-93 94 57 Naturvård, projektledare i LEVA- minskad övergödning på Dalboslätten. 
Kristina Haglund
Miljöstrateg
0530-93 94 58 Miljöstrategi, Miljöledning, Upphandling
Michael Vogt
Kalkkontrollör
0530-93 94 15 Kalkningsadministration, vattenprovtagning, Dalslands kanals vattenvårdsförbund/vattenråd, bilansvarig
Energi & Klimatrådgivning Telefonnummer Arbetsområde
Angelika Samuelsson
Energi- och klimatstrateg
0530-93 94 54 Energirådgivning, energifrågor
Projekt: Fossilfri gränsregion 2030
Ayvar Sami
Energi- och klimatstrateg
0530-93 94 60 Energirådgivning, energifrågor
Simon Ödman
Energi- och klimatstrateg
0530-93 94 53 Tjänstledig

 

Handläggarna nås via e-post:

fornamn.efternamn@dalsland.se

t.ex.:
svea.svensson@dalsland.se

eller
sven-bertil.svensson@dalsland.se


Anonym anmälan

Vid anmälan av dålig hygien i livsmedelslokal och liknande ärenden har du rätt att vara anonym. Ring, skicka brev eller skicka e-post från ett konto utan ditt namn i adressen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt om ärendet.

 

Sidan uppdaterades 2022-11-10