Dalslands 
Miljö- och Energiförbund

Öppettider
Måndag - torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30 - 15.00
Lunch 12.00-13.00

Avvikande öppettider

Officiell mailadress: kansli@dalsland.se


Ringer du från fast telefon inom Dalsland behövs inget riktnummer (0528, 0530, 0531, 0532, 0534).

Administration/Kansli Telefonnummer: Arbetsområde
Dan Gunnardo
Förbundschef
93 94 50  
Susanne Westin
Biträdande miljöchef
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 41 Förorenad Mark
Marie Johansson
Förbund/Nämndsekreterare/
Ekonomi
93 94 32 Förbund/Nämndsekreterare, Kundreskontra
Övrig administration
Petra Jonasson
Miljöadministratör
93 94 33 Arkiv, Diarieföring, Posthantering, Systemansvarig-Diarie, Personaladministration, Inköp, Övrig administration
Alice Ohlsson
Miljöadministratör
93 94 40 Arkiv, Diarieföring, Posthantering, Systemansvarig-Diarie, Leverantörsfakturor, Övrig administration
Livsmedel Telefonnummer: Arbetsområde
Danuta Walentynowicz
Livsmedelsinspektör
93 94 46 Mellerud
Emilie Hult
Livsmedelsinspektör
93 94 35 Bengtsfors, Dals-Ed
Karolina Walentynowicz
Livsmedelsinspektör
93 94 56 Färgelanda
Dricksvatten
Hälsoskydd - Förskolor, Skolor
Miljö- och Hälsoskydd Telefonnummer: Arbetsområde
Anna Sanengen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 37 Lantbruk, Strandskydd, Bekämpningsmedel, VA-reningsverk (Färgelanda & Mellerud), Dalbergså/Holmsåns vattenvårdsförbund
Britt-Marie Mether
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 51 Miljöskydd- industrier, verkstäder och mindre verksamheter,  Förorenad Mark, Schaktmassor, PCB, Köldmedia, Värmepumpar (Bengtsfors)
Diana Bergström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 47 Lantbruk, Enskilda (små) avlopp
Hanna Laakso
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 42 Tjänstledig
Heléne Jörgenfelt
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 49 Enskilda (små) avlopp

Jeanette Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

93 94 44 Hälsoskydd
Jeanette Hammar
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 48 Tjänstledig
Martin Odalgård
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 39 Enskilda (små) avlopp, VA-reningsverk (Bengtsfors & Dals-Ed), Dispenser slamtömning enskilda avlopp, Strandskydd
Sofia Lindgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 38 Miljöskydd, industrier, verkstäder, täkter, vattenskyddsområde, fiskodling och köldmedia.
Lisa Fridén
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 36 Vindkraft, Värmepumpar (Dals-Ed, Färgelanda & Mellerud), skjutbanor, Dispenser sophämtning/kompostering 
Miljöstrategi och Naturvård Telefonnummer: Arbetsområde
Henrik Ekstrand
Åtgärdssamordnare, Biolog
93 94 57 Projektledare av LEVA- Minskad Övergödning i Lillån på Dalboslätten. LOVA-projekt Dalboslätten
Jan Sandell
Miljöstrateg
93 94 55 Miljöstrategi, Vattenplanering i kommunerna 
Katrin McCann
Miljöstrateg
93 94 59 Miljöstrategi, Miljöledning, Naturvård
Kristina Haglund
Miljöstrateg
93 94 58 Miljöstrategi, Miljöledning, Upphandling
Madeleine Svärd
Åtgärdssamordnare, Mark/Växtagronom
93 94 60 Tjänstledig
Michael Vogt
Kalkkontrollör
93 94 15 Kalkningsadministratör, Vattenprovtagning
Energi & Klimatrådgivning Telefonnummer: Arbetsområde
Angelika Samuelsson
Energi- och klimatstrateg
93 94 54  Kommunernas energi- och klimatarbete, rådgivning privatpersoner, företag & organisationer

 

Handläggarna nås säkrast via e-post:

fornamn.efternamn@dalsland.se

t.ex.:
svea.svensson@dalsland.se

eller
sven-bertil.svensson@dalsland.se


Anmälan vid olycka m.m.

Om en olycka inträffar som skulle kunna påverka människors hälsa eller miljön negativt, så ska den anmälas till oss. Exempel på sådana olyckor är tankolyckor, kemikalieutsläpp i mark eller vatten, sopbränder, alla olyckor och smittorisker som kan påverka livsmedel och dricksvattenkvalitet m.m.
Ring Dan Gunnardo 93 94 50 eller Susanne Westin 93 94 41

Behövs hjälp från Räddningstjänsten ska du naturligtvis ringa 112 först!


Anonym anmälan

Vid anmälan av dålig hygien i livsmedelslokal och liknande ärenden har du rätt att vara anonym. Ring, skicka brev eller skicka e-post från ett konto utan ditt namn i adressen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt om ärendet.

 

Sidan uppdaterades 2021-02-23