Dalslands 
Miljö- och Energiförbund

Öppettider
Måndag - torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30 - 15.00
Lunch 12.00-13.00

Telefonjour helgfria vardagar
09:00 - 11:00
Telefonnummer 0530-93 94 30

Avvikande öppettider

Officiell mailadress: kansli@dalsland.se


När du ringer till oss kan du använda något av dessa riktnummer 0528, 0530, 0531, 0532, 0534 innan du slår våra personliga nummer. Men om du ringer från fast telefon inom Dalsland behövs inget riktnummer (0528, 0530, 0531, 0532, 0534).

Administration/Kansli Telefonnummer Arbetsområde
Dan Gunnardo
Förbundschef
93 94 50 Personal och budget, övergripande frågor
Susanne Westin
Biträdande miljöchef
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 41  
Marie Johansson
Förbund/Nämndsekreterare/
Ekonomi
93 94 32 Förbundssekreterare, Nämndsekreterare/administration, Kundreskontra, Kravhantering
Petra Jonasson
Administratör
93 94 33 Diarieföring, Posthantering, Systemansvarig-Diarie, Personaladministration, Arkiv, Övrig administration
Alice Ohlsson
Administratör
93 94 40 Diarieföring, Posthantering, Systemansvarig-Diarie, Leverantörsfakturor, Arkiv, Övrig administration
Livsmedel Telefonnummer Arbetsområde

Cecilia Andersson
Livsmedelsinspektör

93 94 43  
Danuta Walentynowicz
Livsmedelsinspektör
93 94 46 Tillsyn: Livsmedelsverksamheter i Melleruds kommun
Övrigt: Misstänkta matförgiftningar och klagomål på livsmedelsverksamheter
Emilie Hult
Livsmedelsinspektör
93 94 35 Tillsyn: Livsmedelsverksamheter i Bengtsfors och Dals-Eds kommuner
Övrigt: Misstänkta matförgiftningar och klagomål på livsmedelsverksamheter
Karolina Walentynowicz
Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör
93 94 56 Tillsyn: Livsmedelsverksamheter i Färgelanda kommun, dricksvatten, förskolor, skolor, fotvård, frisörer, vård- och omsorgsboenden
Övrigt: Misstänkta matförgiftningar och klagomål på livsmedelsverksamheter
Miljö- och Hälsoskydd Telefonnummer Arbetsområde
Angela Kylner
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 31 Tillsyn: Lantbruk
Anna Sanengen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 37 Tillsyn: Lantbruk, strandskydd, bekämpningsmedel, VA-reningsverk 
Övrigt: Dalbergså/Holmsåns vattenvårdsförbund, klagomål på lantbruk och strandskydd
Annelie Loberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 34 Förorenad mark
Britt-Marie Mether
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 51 Tillsyn: Avfallsanläggningar, bensinstationer, fordonstvättar, gummi-/plastindustrier, verkstäder, värmeverk
Övrigt: Värmepumpar, cisterner, schaktmassor, förorenad mark, köldmedia, klagomål på nedskräpning och skrotbilar (obs endast inom ej planlagt område) 
Diana Bergström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 47 Tillsyn: Lantbruk
Övrigt: Enskilda avlopp, klagomål på lantbruk
Hanna Laakso
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 42 Tillsyn: Lantbruk
Övrigt: Enskilda avlopp, klagomål på lantbruk
Heléne Jörgenfelt
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 49 Tillsyn: bensinstationer, fordonstvättar, gummi-/plastindustrier, verkstäder, betong och gjuterier, träindustri, fiskodling, täkter, metallbearbetning, tryckerier, tvätterier och grävare.
Övrigt: Enskilda avlopp, Värmepumpar, cisterner, schaktmassor, klagomål på nedskräpning och skrotbilar (obs endast utanför planlagt område)

Jeanette Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

93 94 44 Tillsyn: Vindkraft, skjutbanor, motorbanor, avfallsanläggningar, bensinstationer, fordonstvättar, gummi-/plastindustrier, verkstäder
Övrigt: Värmepumpar, sopdispenser, kompostering 
Jeanette Hammar
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 48 Enskilda avlopp
Lisa Fridén
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 36

Tillsyn: Förskolor, skolor, bassängbad, solarier, frisörer, tatuerare, vård- och omsorgsboenden
Övrigt: Radon, klagomål på inomhusmiljö

Martin Odalgård
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
93 94 39 Tillsyn: VA-reningsverk, strandskydd
Övrigt: Enskilda avlopp, dispenser slamtömning enskilda avlopp, klagomål på strandskydd
Miljöstrategi och Naturvård Telefonnummer Arbetsområde
Henrik Ekstrand
Åtgärdssamordnare, Biolog
93 94 57 Projektledare av LEVA- minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten. LOVA-projekt Dalboslätten
Jan Sandell
Miljöstrateg
93 94 55 Miljömålsfrågor, vattenplanering, Gullmarns vattenråd
Projekt: Dalbergsån, Teåkersälven, Valboån, Örekilsälven 
Katrin McCann
Miljöstrateg
93 94 59 Miljömålsfrågor, naturvård, samhällsplanering, katalysatorgrupp Dalsland
Kristina Haglund
Miljöstrateg
93 94 58 Miljöstrategi, Miljöledning, Upphandling
Madeleine Svärd
Åtgärdssamordnare, Mark/Växtagronom
93 94 60 Tjänstledig
Michael Vogt
Kalkkontrollör
93 94 15 Kalkningsadministration, vattenprovtagning, Dalslands kanals vattenvårdsförbund/vattenråd, bilansvarig
Energi & Klimatrådgivning Telefonnummer Arbetsområde
Angelika Samuelsson
Energi- och klimatstrateg
93 94 54 Energirådgivning, energifrågor
Projekt: Fossilfri gränsregion 2030
Simon Ödman
Energi- och klimatstrateg
93 94 53 Energirådgivning, energifrågor
Projekt: Fossilfri gränsregion 2030

 

Handläggarna nås säkrast via e-post:

fornamn.efternamn@dalsland.se

t.ex.:
svea.svensson@dalsland.se

eller
sven-bertil.svensson@dalsland.se


Anmälan vid olycka m.m.

Om en olycka inträffar som skulle kunna påverka människors hälsa eller miljön negativt, så ska den anmälas till oss. Exempel på sådana olyckor är tankolyckor, kemikalieutsläpp i mark eller vatten, sopbränder, alla olyckor och smittorisker som kan påverka livsmedel och dricksvattenkvalitet m.m.
Ring Dan Gunnardo 93 94 50 eller Susanne Westin 93 94 41

Behövs hjälp från Räddningstjänsten ska du naturligtvis ringa 112 först!


Anonym anmälan

Vid anmälan av dålig hygien i livsmedelslokal och liknande ärenden har du rätt att vara anonym. Ring, skicka brev eller skicka e-post från ett konto utan ditt namn i adressen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt om ärendet.

 

Sidan uppdaterades 2021-10-13