Agenda 2030 - Globala målen

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 globala mål: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål. Agenda 2030 är en handlingsplan för planetens och människornas välstånd. De globala målen för hållbar utveckling är integrerade och odelbara. De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga, är lika viktiga även om den yttersta ramen för dem utgörs av biosfärsmålen – de miljömässiga.

Vill du veta hur just du kan bidra?

Titta gärna på FN:s utvecklingsprogram för att få mer kunskap här:
Bli Målmedveten!

Sidan uppdaterades 2023-03-15