Kemikaliesmart kommun

Många produkter innehåller giftiga ämnen eller kemikalier som lagras i våra kroppar eller i naturen. Därför är det viktigt att göra medvetna val och välja produkter som har så liten påverkan som möjligt på miljön och människors hälsa. Exempel på vanliga produkter som kan innehålla farliga ämnen är: plastprodukter, funktionskläder, leksaker, datorer, telefoner, kosmetiska och hygieniska produkter, möbler och byggprodukter.

Omloppet av giftiga ämnen i samhället ska minska enligt Sveriges nationella miljömål Giftfri Miljö. Vid offentlig upphandling till bl.a. skolor, förskolor och av IT-produkter finns goda möjligheter att välja produkter som är säkrare och mindre hälso- och miljöstörande.

Sidan uppdaterades 2023-05-11