Giftfri förskola

Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet var att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna. Barn är särskilt känsliga mot farliga kemiska ämnen eftersom deras kroppar är under utveckling och barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna.  

Dalslands miljö- och energiförbund har arbetat med material från Operation giftfri förskola under flera år. Personal på förskolorna i Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda och Dals-Eds kommun har utbildats och de flesta förskolor har inventerats i syfte att uppmärksamma vilka steg som ska tas för att nå en giftfri förskola.   

Kemikalieinspektionen har i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent tagit fram ett pedagogiskt material om kemikalier för förskolor och skolor.

Här hittar du inspiration från andra kommuner:

Vägen till en giftfri förskola - Göteborg

Vägledning för kemikaliesmart förskola - Stockholm

Kompletterande stödmaterial - Göteborg

Affisch Giftfri förskola - Göteborg

Här finns mer intressant material:

Rapport Giftfri förskola - Naturskyddsföreningen

Plastrapporten - Naturskyddsföreningen

Till föräldrar - Kemikalier i barns vardag

 

 

 

Sidan uppdaterades 2022-03-08

Barn leker med plastleksaker

Länkar

Naturskyddsföreningen -
Operation Giftfri förskola