Hur mäter man radon?

Publicerat 19 juli 2019

Man söker fram ett ackrediterat företag och beställer hem radondosor så kallade ”puckar” som du placerar ut enligt anvisningarna i minst två rum. I enrumslägenhet placeras två dosor i samma rum. Antalet beror på hur stor yta som ska mätas och om det är flera våningar etc. Mer exakt information om antalet dosor etc. finns på företagets hemsida. Man bör minst mäta den rekommenderade tiden, omkring 2-3 månader. Sedan skickar man in puckarna i det bifogade kuvertet. Svaret på analysen kommer inom några veckor. Läs mer om radon här