Provtagning

Regelbundna prover ska tas på dricksvattnet i enlighet med det fastställda undersökningsprogrammet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att beställa de aktuella vattenanalyserna från ett ackrediterat laboratorium.

På SWEDAC:s hemsida finns en lista över de laboratorier som är ackrediterade för dricksvattenanalyser. I vår del av landet finns bl.a. Synlab i Karlstad, Eurofins i Lidköping och ak LAB i Borås. OBS! Det är viktigt att du informerar laboratoriet att vattnet ska användas i en livsmedelsverksamhet (eller den verksamhet du tänker bedriva), så att proverna bedöms utifrån dricksvattenföreskrifternas gränsvärden. Detta på grund av att brunnar som enbart används av privata hushåll har andra riktvärden.

Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning är ansvarig för att säkerställa att laboratoriet omedelbart informerar denne och kontrollmyndigheten om ett dricksvattenprov bedöms eller sannolikt kommer att bedömas vara ”otjänligt”.

Sidan uppdaterades 2023-05-11