Ändring av avlopp

Ändra befintligt avlopp

Ska du ändra i den befintliga avloppsanläggningen krävs det att du redan har ett tillstånd för anläggningen. Har du inget tillstånd eller att du vill anlägga en annan typ av anläggning måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till Dalslands miljö- och energikontor.

Innan du fyller i ansökan är det bra att ta hjälp av en sakkunnig till exempel en konsult eller gräventreprenör när du planerar avloppsanläggningen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att en ansökan/anmälan görs.

Om du har ett tillstånd för avloppsanläggning och vill göra en mindre ändring som att förbättra infiltration/markbädden eller byta ut slamavskiljaren utan att ändra platsen för dem anmäler du det till miljö – och energikontoret. Du hittar blanketten genom att klicka på knappen Blanketter längst upp på sidan.

Sidan uppdaterades 2023-03-15