Algblomning

Vad är algblomning?
Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och kanske även överfiske av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren. När växtplankton massförökas kallas det algblomning.

Hur ser algblomning ut?
Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt - resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa.

Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Allt grumligt är dock inte algblomning. Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning.

Avstå från att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Småbarn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten där det blommar. Små barn är mer känsliga för alggifter liksom hundar och katter.

Är algblomning giftigt?
Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor. Ett exempel är cyanobakterien Nodularia spumigena (katthårsalg) som är vanligt förekommande i Östersjön och Bottenhavet. Giftigheten varierar och laboratorieanalys krävs för säker bestämning.

Algblomningarna kan ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är i därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för inte riskera att få i sig vattnet. 

Ta kontakt med sjukvården om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten. Vanliga symptom är hudutslag, klåda, ögonbesvär, huvudvärk, magsjuka med illamående, kräkningar och diarré. Symptomen uppträder vanligtvis efter några timmar efter kontakt med vattnet.

Mer information om algblomning finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.

 

Sidan uppdaterades 2023-03-15
Alger i vatten