Badvatten Badklåda

Miljökontoren utför sommartid provtagning av badvattnet vid ett flertal av kommunernas strandbad. Resultaten läggs ut på Smittskyddsinstitutets webbsida ”Badplatsen”. Där kan du se både våra och andra kommuners provresultat.

Vi har vanligen bra kvalitet på badvattnet vid de kommunala strandbaden i Dalsland men ibland kan det förekomma höga bakteriehalter, alger eller så kallad badklåda. OBS att vinterkräksjuka sprids lätt bland badande: om någon badat och blir dålig, kontakta genast Miljö- och Energikontoret.

Badklåda

Smittvägar / Spridning
Badklåda är en ofarlig och självläkande parasitorsakad åkomma som finns i Sverige och som kan drabba människan vid bad i söt- och bräckvatten. Badklåda orsakas av parasiter (cerkarier) som lever på snäckor och andfåglar. Cerkarier är en larvform hos sugmaskar som parasiterar på andfåglar. Masken är värdväxlande och dess ägg kommer ut med fåglarnas avföring. Efter kläckning uppsöker de frisimmande larverna en sötvattensnäcka, där de tränger in i mjukvävnaderna. I snäckan utvecklas hundratals s.k. cerkarier (ca 0,7 mm), som söker upp en ny värdorganism (andfågel) och borrar in sig i dess hud för att åter utvecklas till sugmaskar i fågelns kropp.
Cerkarier kan av misstag angripa människor, men kan inte tränga genom huden utan stannar och dör där. De åstadkommer därmed rodnad och besvärande klåda (en allergisk reaktion), som kan sitta i upp till en vecka. Små barn drabbas oftare än simkunniga äldre barn och vuxna, eftersom cerkarierna mest finns på varmt, grunt vatten. Badklåda är inte smittsam från person till person. Symtomen förutsätter att man tidigare utsatts för cerkarier och hunnit bli överkänslig. Exponeras man när man väl blivit överkänslig kommer symtomen snabbt, inom någon eller några timmar.

 Allmänt förebyggande åtgärder 
Om man efter badet snabbt duschar eller torkar av sig med handduk och tar av badkläderna minskar risken för badklåda. För att undvika cerkarier bör badplatsen hållas fri från dy och vattenväxter, som drar till sig sötvattenssnäckor. Änder bör inte matas på badplatsen. Små barn som fått utslag av badklåda bör eventuellt undvika att fortsätta bada på den drabbade badplatsen under säsongen, eftersom upprepade angrepp kan ge värre klåda.

Symptom / Komplikationer / Behandling
Efter en tidigare kontakt med cerkarier kan förnyad exponering ge upphov till ett snabbt kliande utslag som kan påminna om myggbett. Detta utslag brukar finnas kvar i c:a 1 vecka. Enstaka individer kan drabbas av en starkare allergisk reaktion med feber. Någon specifik behandling finns inte och är inte nödvändig. Varmt vatten med lite ättika ska kunna ge lindring av klådan. Klådstillande och antiallergiska medel kan eventuellt användas. Precis som för insektsbett finns det risk för en sekundärinfektion om man river sönder utslagen. I svårare fall bör läkare kontaktas. Man kan inte se på vattnet om det innehåller cerkarier. Förekomst av cerkarier i vattnet betyder inte att man måste undvika att bada. En offentlig badinrättning behöver heller inte stänga.

Mer information finns även hos Folkhälsomyndigheten

Har ni varit ute och badat på olika platser i kommunerna (Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud eller Bengtsfors) och fått klåda, hör av er till oss. På så vis får vi en uppfattning om hur utbrett det är.

Mer information
1177 - rådgivning 

Sidan uppdaterades 2023-03-15