Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga måste ha en kemikalieförteckning. En sådan förteckning är även en bra hjälp för att få en överblick över vilka produkter som används i verksamheten samt om det är några av dessa som kan bytas ut eller tas bort.

Förteckningen ska ha dessa uppgifter:

  • Produktens namn
  • Mängd som används och användningsområde
  • Produktens klassificering
  • Produktens riskfaser/faroangivelser i ord

Med hjälp av säkerhetsdatabladet för produkten bör du även ta reda på vilka ämnen som ingår. Ingående ämnen kan du sedan kontrollera mot Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg, PRIO. PRIO visar om något ingående ämne är ett utfasningsämne eller riskminskningsämne. Om det är så bör du försöka ersätta denna kemikalie med en motsvarande som är mindre farlig för människors hälsa eller miljön i enlighet med produktvalsprincipen. På så sätt får du en tydlig bild av vilka kemikalier i verksamheten som behöver bytas ut först. Utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas alls. Nyproducerade varor ska så långt som det är möjligt vara fria från ämnen med dessa egenskaper. Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som du bör titta extra på.

Sidan uppdaterades 2023-03-15