Solarie

Vi ansvarar för tillsyn av solarium, utifrån strålskyddslagstiftning och miljöbalken. Eftersom solarium avger UV-strålning och kan orsaka både akuta och långsiktiga skador är det viktigt att du följer de krav som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Anmälan

Innan du startar en solarieverksamhet måste du anmäla detta till oss. Anmälan ska göras skriftigt och senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan, därefter debiterar vi en årlig avgift för vår tillsyn.

Vad kostar det att anmäla?

Vi tar timavgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn. Läs mer om Taxor & Avgifter här.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt – innan skadan har hunnit inträffa.

Sidan uppdaterades 2023-05-11