Behandlingar inom skönhet och hälsa

Du som driver eller vill starta en verksamhet som erbjuder microblading, vissa injektionsbehandlingar, medicinsk fotvård, akupunktur eller tatuering,  måste anmäla den till oss. För att hindra spridning av smitta behöver lokalerna vara lämpade för verksamheten och det måste finnas bra rutiner för hygien och rengöring av utrustning. På de här sidorna kan du läsa mer om vilka regler och krav som gäller för verksamheter inom skönhet och hälsa.      

När och vad behöver jag anmäla?

Kontakta oss gärna redan när du planerar verksamheten. Det är lättare att uppfylla hygienkraven från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand!

Anmälningspliktiga

Verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingsverktyg, rakkniv eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Som exempel är det anmälningspliktigt att utföra microblading, vissa injektionsbehandlingar, fotvård, akupunktur och tatuering.

Den 1 juli trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft som innebär en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare. Alltså behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra bakterier, svamp och virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta upp en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.  

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Bedömer vi att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Vid anmälan tas en anmälningsavgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om anmälan inte lämnas in senast sex veckor innan verksamheten startar, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Anmälan ska göras både vid ny verksamhet och vid ändring av befintlig verksamhet (t.ex. lokalbyte eller utökning). Om ni är flera verksamhetsutövare som delar en lokal ska alla anmäla sin egen verksamhet.

Inte anmälningspliktiga

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som inte innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, t.ex. massage, zonterapi och frisersalonger är inte anmälningspliktiga.

När du startar en hygienisk verksamhet som inte innebär någon risk för blodsmitta eller annan smitta så omfattas du inte av någon formell anmälningsplikt, men omfattas ändå av Dalslands miljö-och energikontorets tillsyn. Det är därför viktigt att man meddelar oss om man startar eller övertar en sådan verksamhet.

Vad kostar det att anmäla?

Vi tar timavgift för att behandla din anmälan. Läs mer om Taxor & Avgifter här

Egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister genom dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten och de behandlingar som ges, utrustningen samt lokalens utformning.

Egenkontroll innebär att du ska upprätta rutiner för hygien och smittskydd, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, bortforsling av avfall m.m. För anmälningspliktiga verksamheter ska egenkontrollen vara skriftlig.

Sidan uppdaterades 2023-05-11