Vad betyder analysresultatet?

Dricksvatten bedöms vid analysen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om provsvaret visar att ditt dricksvatten inte är tjänligt bör du ta hjälp av någon fackkunnig för att ta reda på orsaken till problemet. 

Tjänligt innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten.

Tjänligt med anmärkning indikerar hälsomässiga, estetiska eller tekniska avvikelser som bör följas upp och åtgärdas. Detta innebär att vattenkvaliteten inte är helt tillfredsställande, men bedöms normalt inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Estetiskt grundade avvikelser kan exempelvis ha att göra med vattnets färg, lukt eller smak. Tekniska avvikelser kan indikera risk för t.ex. korrosion, utfällningar eller risk för igensättning.

Otjänligt innebär att vattnet inte är lämpligt att användas som dricksvatten då det kan medföra en risk för hälsan.

Sidan uppdaterades 2023-05-11