Provtagning av dricksvatten

Många brunnsägare tar bara prov på sitt vatten om det ändrar färg eller börjar smaka och lukta konstigt. Det luriga är att det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Därför är det bra om du kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet, minst vart tredje år. Vid en vattenanalys undersöker man förekomsten av mikroorganismer, kemiska ämnen och vattnets fysikaliska egenskaper.

Spädbarn och småbarn är mer känsliga än vuxna för olika ämnen som kan finnas i vattnet, t.ex. fluorid, koppar och nitrit. Det är därför extra viktigt att man genom regelbunden provtagning säkerställer att dricksvattnet håller hög kvalitet när det ska ges till barn.

Som privatperson kan du anlita vilket laboratorium du vill. Tänk dock på att välja ett laboratorium som är ackrediterat. På SWEDAC:s hemsida finns en lista över de laboratorier som är ackrediterade för dricksvattenanalyser. Exempel på ackrediterade laboratorier är bl.a. Synlab i Karlstad och Eurofins i Lidköping. På deras hemsidor kan man beställa hem olika analyspaket beroende på vilka parametrar man vill undersöka. Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten och svara på frågor om provtagningsresultatet.

Dalslands miljö- och energikontor utför inte någon provtagning eller analys av vatten från enskilda brunnar. 

Sidan uppdaterades 2023-04-27