Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi

De pågående klimatförändringarna är en av vår tids stora ödesfrågor. Med ökande temperaturer riskerar stora delar av världen att bli obeboelig, samtidigt som viktiga ekosystem slås ut. Här i Sverige har vi bland annat börjat se tendenser till allt längre perioder av torka, vilket leder till att våra skördar hotas och våra dricksvattenbrunnar sinar. Enligt Parisavtalet ska vi begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader med sikte på 1,5.

Dalslandskommunerna har gjort en gemensam kraftsamling med ambition att öka takten i deras energi- och klimatarbete genom att ta fram en gemensam energi- och klimatstrategi. Dalslandskommunerna har höga ambitioner att ställa om våra samhällen till fossilfrihet och det görs satsningar på flera områden, bland annat hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler med mera.

Klicka på länkarna nedan för att komma till energi- och klimatstrategin:

Bengtsfors Ecological Report Template (bengtsfors.se)

Dals Ed Ecological Report Template (dalsed.se)

Mellerud energi-och-klimatstrategi-2023-2030.pdf (mellerud.se)

Åmål (Har ej lagt upp strategin på hemsidan)

Färgelanda (Har ej antagit strategin politiskt ännu)

Sidan uppdaterades 2024-06-24
Sommarblommor
Foto: Anna Sandström