Livsmedel

Som lokal tillsynsmyndighet arbetar Dalslands miljö- och energikontor för att konsumenter ska få säkra livsmedel i t.ex. butiker och restauranager. Med begreppet "livsmedel" menar vi både mat och dryck.
För att uppnå säkra livsmedel bedriver vi kontroll hos livsmedelsföretagen. Kontroll kan vara allt ifrån kontakt per telefon, förberedelser, planering, besök på plats eller information till allmänheten. Som livsmedelsföretagare räknas alla led i bearbetnings- och produktionskedjan, utom privat hushåll.

Livsmedelsföretag eller inte?

Alla verksamheter som hanterar livsmedel, oavsett storlek, kallas för livsmedelsföretag. Nedan följer exempel på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen:

• storhushåll, restauranger
• butiker, caféer, kiosker
• vårdboende, förskolor
• ideella föreningar
• transportföretag som transporterar livsmedel
• tillfälliga verksamheter som marknadsstånd och restaurangtält
• apotek
• bed and breakfast
• vattenverk

Privat hushåll är fortfarande undantaget.

 

Sidan uppdaterades 2020-09-21

Kontaktpersoner

Karolina Walentynowicz
(Bengtsfors/Färgelanda)
0530-93 94 56


Emilie Hult
(Ed)
0530-93 94 35

Danuta Walentynowicz
(Mellerud)
0530-93 94 46


Information

Livsmedelskontroll
Receptfria läkemedel - Kommunal kontroll 
Livsmedelverket