Livsmedelskontroll

Den kontroll som Dalslands miljö- och energikontors livsmedelsinspektörer gör kallas för offentlig kontroll. Regelbunden tillsyn utförs för att säkerställa att de livsmedel som produceras, serveras och säljs är säkra på marknaden. Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras.

Hur går en kontroll till?

Det första kontrollbesöket genomförs alltid anmält. Nästkommande besök genomförs oanmält. 

Hur ofta kontrollen sker beror på verksamhetens omfattning och den livsmedelshantering som förekommer i verksamheten. Alla verksamheter får inte besök varje år. Ett kontrollbesök brukar ta 45–90 minuter. Efter besöket skickas en inspektionsrapport där det framgår vad inspektören har tittat på och om det fanns några avvikelser i verksamheten. I rapporten framgår också hur avvikelserna kommer att följas upp. 

Som livsmedelsföretagare betalar du en avgift efter varje genomförd offentlig kontroll. I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete.  

Om kontrollen visar på allvarliga brister så gör miljö- och energikontoret ett återbesök, (så kallad uppföljande offentlig kontroll) för att följa upp att bristerna åtgärdats. Är bristerna allvarliga kommunicerar kontoret beslut inför föreläggande. 

Handlingar är offentliga

Dalslands Miljö- och energiförbund är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

 

Sidan uppdaterades 2023-08-15