Livsmedelskontroll

Den kontroll som Dalslands miljö- och energikontors livsmedelsinspektörer gör kallas för offentlig kontroll. Regelbunden tillsyn utförs för att säkerställa att de livsmedel som produceras, serveras och säljs är säkra på marknaden. 

Hur går en kontroll till?

De flesta kontrollbesök genomförs oanmälda utom ett fåtal som av olika anledningar måste föranmälas. Hur ofta kontrollen sker beror på verksamhetens omfattning och de livsmedelshygieniska risker som kan förekomma i verksamheten.

Efter besöket skickas en inspektionsrapport där det framgår vad inspektören har tittat på och om det fanns några avvikelser i verksamheten. I rapporten framgår också hur avvikelserna kommer att följas upp.

Om kontrollen visar på allvarliga brister så gör miljö- och energikontoret ett återbesök, (så kallad uppföljande offentlig kontroll) för att följa upp att bristerna åtgärdats. För den uppföljande kontrollen tas det ut en avgift (utöver den årliga avgiften) enligt kommunens timtaxa. Är bristerna allvarliga kommunicerar kontoret beslut inför föreläggande.

Handlingar är offentliga

Dalslands Miljö- och energiförbund är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

 

Sidan uppdaterades 2022-02-17