Tillfälliga evenemang

Tips & råd för livsmedelshantering vid evenemang och på marknader

Alla som hanterar och/eller säljer livsmedel ska uppfylla kraven på säkra livsmedel, även om verksamheten inte uppfyller kriterierna för krav på registrering. Här ges några tips och råd för att uppfylla kraven gällande de flesta verksamheter där livsmedel hanteras och/eller saluhålls.

Det är viktigt att anpassa sortiment och hantering utifrån den plats och utrustning som är tillgänglig under evenemanget, marknaden eller liknande. Se till att all utrustning är på plats, är rengjord samt att den fungerar innan livsmedel packas upp och hanteras.

Regelbunden beredning och försäljning av livsmedel på t ex marknader, festivaler och liknande ska registreras hos tillsynsmyndigheten i den kommun där beredning och försäljningen oftast förekommer.

I vissa fall vid hantering av enklare livsmedel med mycket små risker behövs ingen registrering utfärdas men det är alltid säkrast att kontakta miljökontoret och kontrollera detta innan. 

Handhygien
Vid hantering av oförpackade livsmedel ska det finnas varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Detta gäller inte vid hantering av endast förpackade livsmedel eller där ingen beröring av livsmedel sker, t.ex. försäljning av godisremmar som tas med handskar eller plastpåse.

Temperatur
Håll koll på alla temperaturer. Se till att varm mat hålls varm och kall mat hålls kall!

Beredning
Alla råvaror bör vara pannfärdiga och färdigskurna och endast tillagning och/eller montering ske på plats. Om styckning eller strimling av livsmedel förekommer ställs oftast högre krav på lokal och utrustning.

Dricksvatten
Vattnet som används till matlagning och dryck ska tas från en kontrollerad dricksvattenanläggning. Dunkar och tankar ska hållas rena, skyddas från solljus och vattnet bör bytas regelbundet.

Märkning
Förpackade livsmedel ska vara märkta, men det gäller inte livsmedel för omedelbar förtäring, t.ex. smörgåsar.

Toalett
Vid hantering av oförpackade livsmedel ska personalen ha tillgång till toalett som inte används av allmänheten.

Skyddskläder
Rena och lämpliga skyddskläder ska användas.


Mer information om vilka krav som finns för hantering av livsmedel:

EG nr 178/2002 (allmänna principer och krav avseende livsmedelssäkerhet)
EG nr 852/2004 (hygienförordningen)
LIVSFS 2014:04 (föreskrifter om livsmedelsinformation)

Sidan uppdaterades 2023-03-15