Hygien och egenkontroll

Som livsmedelsföretagare ska du ha:

  • Kunskap om den verksamhet du vill bedriva.
  • Kunskap i livsmedelshantering och om livsmedelslagstiftningen.

Bedriver du en verksamhet där livsmedel hanteras, till exempel en restaurang eller en butik, måste du enligt livsmedelslagstiftningen upprätta ett system för att kontrollera din verksamhet. Syftet med företagets egenkontroll är att minska riskerna i livsmedelshantering så att alla livsmedel blir säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning.

Kvalitetssäkring

Det är inte bestämt i lagen exakt hur du ska göra din egenkontroll. Det viktigaste är att egenkontrollen är anpassad efter de risker som finns i din livsmedelshantering. När du känner till riskerna kan du också utarbeta arbetsmetoder - rutiner - för att kunna upptäcka och åtgärda när någonting går fel i din livsmedelshantering.

Din egenkontroll ska grunda sig på HACCP. Du som livsmedelsföretagare ska se till att de som ansvarar för er egenkontroll har tillräcklig utbildning i HACCP.

Du ska ha rutiner för att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och rätt märkta, och du ska kontrollera att de är det. Konsumenter ska inte riskera att bli sjuka för att maten från ditt företag innehåller farliga bakterier, främmande ämnen eller omärkta allergiframkallande ämnen.

En fungerande egen kontroll ger dina produkter en kvalitet som du med säkerhet kan stå för!
 

Mer information

Du kan läsa mer allmänt om företagets egenkontroll och allmänna hygienkrav på livsmedelsverkets webbplats, se länk till höger. Vill du ha förslag på hur du kan utforma ditt program för egenkontroll kan du hitta bra exempel på Livsmedelsverkets webbplats under Branschriktlinjer, se länk till höger. Till exempel innehåller branschriktlinjen för butiker - "Butik - säker mat i din butik" en del tips, även om du har en annan verksamhet än en butik.
Sidan uppdaterades 2023-05-11