Ventilationskontroll

Att din bostad har en bra ventilation är viktigt för att du och din bostad ska må bra. Ventilationen ser till att föroreningar förs bort så att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig. Om ventilationen är dålig kan du känna dig trött och ha svårt att koncentrera dig. Ventilationen behövs även för att byggnaden inte ska ta skada av fukt och mögel.

För att kontrollera att ventilationen fungerar ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras regelbundet. Det är fastighetsägaren som ska se till att ventilationskontrollen blir genomförd. Ventilationskontrollen får bara göras av en certifierad sakkunnig kontrollant.

Hur ofta ska en byggnad kontrolleras?
Hur ofta en byggnad ska kontrolleras beror på vad det är för byggnad och vad för typ av ventilation den använder. Nedan kan du se hur kontrollintervallen ser ut:

 1. Förskola, skolor, vårdlokaler och liknande med
  S, F, FX och FTX-ventilation – 3 år.
 2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med
  FT, FTX-ventilation – 3 år.
 3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med
  F, FX, S-ventilation – 6 år.
 4. En- och bostadshus med
  FX, FT, FTX-ventilation – endast kontroll för nybyggnad eller nyinstallation.

Vad händer efter kontrollen?
Efter kontrollen ska kontrollanten skriva ett protokoll som visar hur kontrollen gick och skicka en kopia till fastighetsägaren. En kopia av protokollet kan skickas till miljö- och energikontoret om verksamheten blivit uppmanad att göra detta till exempel i samband med ett tillsynsbesök.

Ytterligare en kopia ska skickas in till din kommuns byggnadsenhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Din kommuns byggenhet är även dem som bevakar att de regler som finns kring ventilationskontrollen följs.

Sidan uppdaterades 2023-03-15