Vägglöss

Vårt ökande resande och köp av möbler på second hand har bidragit till att vägglössens spridning ökat på senare tid.  Vägglöss blir 5-8 mm långa och kan endast krypa. Vägglusen är egentligen ingen lus utan en så kallad skinnbagge (till skillnad från bland annat huvud-, kropps- och flatlöss). Den lever uteslutande på att suga blod men kan tåla långvarig svält, upp till ett år. På dagen gömmer de sig i och kring sängen, under madrassen, i gardinerna, i sänggavlarna, under insydda knappar i madrassen, vid golvlister, i kopplingsdosor, bakom tavlor med mera. Vägglusen sprider inte smitta, den största hälsorisken är överföring av bakterier från händerna då man kliar sig.

Förebygga problem
* Skaka ur väska och kläder noga utomhus efter utlandsresan. Lägg väskan och packningen i frysen eller bastun eftersom vägglusen inte tål stark värme eller kyla.

* Tänk på brandrisken om du väljer att använda bastun. Håll uppsikt!

Om du fått vägglöss
* Misstänker du att du har vägglöss kan du kontrollera det genom att sätta upp en klisterfälla, dubbelhäftande tejp runt sängen, som krypen fastnar i.

* Det är mycket besvärligt att bli av med vägglöss och kräver professionella skadedjurssanerare. Saneringen kan ta flera veckor.

Sidan uppdaterades 2023-03-15