Klimatklivet

Text Klimatklivet med gul bakgrund

Det finns ännu inga nya ansökningsomgångar utlysta för 2024.

Men det är ändå bra att redan nu börja undersöka vilka eventuella investeringar som just ert företag skulle kunna få bidrag för och börja förbereda för en eventuell ansökan.

Kommunens energirådgivare har tidigare stöttat företag inför ansökan och svarar gärna på frågor.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar och åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet ges till de åtgärder som ger största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

De som kan söka stöd är företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera.

Sidan uppdaterades 2023-11-02