Klimatklivet

Text Klimatklivet med gul bakgrund

Företag och organisationer kan söka bidrag från Klimatklivet för investeringar och åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
Stödet ges till de åtgärder som ger största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Ansökningsperioder under 2024
4-15 mars
3-11 juni
1-8 november

Utlysningar för publik laddinfrastruktur
25 mars - 5 april
14-25 oktober

Har du en åtgärd du vill söka bidrag för?
Börja planera och titta på ansökan redan nu! Då blir det lättare sedan.

Kommunens energirådgivare har tidigare stöttat företag inför ansökan och svarar gärna på frågor.

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

De som kan söka stöd är företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera.

Sidan uppdaterades 2024-03-26