Energifonden Bra Miljöval

Molnig himmel och höghus

Energifonden är just nu stängd för nya ansökningar. Handläggning av nya ansökningar ska enligt uppgift återupptas igen under 2024.

Företag, kommuner, organisationer, föreningar och samfälligheter kan söka bidrag från energifonden.

Bidragsstorleken är 30 % av material och installationskostnad och ges till åtgärder som minskar elanvändningen, så som byte till effektivare belysning, tryckluftssystem, pumpar, motorer och fläktar, ventilationssystem, vitvaror, kontorsutrustning, solavskärmning mm.

Bidrag kan sökas löpande.

Företag, kommuner, statliga organisationer och kyrkliga samfälligheter som vill genomföra energieffektiviseringsprojekt ska även köpa in el märkt Bra Miljöval.

Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kollektiv kan undantas från kravet.

Alla medel i fonden är avsättningar från försäljning av el, märkt Bra Miljöval. Inget stöd från myndigheter eller liknande är inblandat.

Sidan uppdaterades 2023-06-29