Bidrag för energieffektivisering i småhus

Sedan den 3 juli 2023 kan du som stadigvarande bor i ett småhus som värms upp med antingen direktverkande el eller via ett vattenburet system som värms med el eller gas, ansöka om att få 30 % i bidrag för att genomföra vissa energieffektiviseringsåtgärder. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.
En byggnads klimatskärm är dess golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen.

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är Länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Sidan uppdaterades 2023-11-02