Solceller

Solceller

Solceller bidrar till att du kan bli mer självförsörjande samtidigt som du minskar inköpt el från nätet.
Normalt uppgår användningen av den egenproducerade solelen till ca. 30 %. Egenanvändningen kan vara både lägre och högre, beroende på hur ditt användningsmönster och ditt behov ser ut.
Detta på grund av att merparten av solelen produceras dagtid, sommartid när elförbrukningen oftast är som allra lägst.
Har du möjlighet att styra din elanvändning till de tider då solen lyser, eller om du kan lagra solenergin, kan du öka egenanvändningen.

Innan du installerar solceller finns det några viktiga saker du behöver undersöka först. Här finns en checklista som är bra att gå igenom innan installation.

Rekommendationen är också att du begär in offert från minst tre olika installatörer. Genom att jämföra de olika offerterna kan du lättare upptäcka avvikelser och brister. Här hittar du installatörer som är verksamma i Dalsland.

Sidan uppdaterades 2024-07-08