Avfall

Avfall är, enligt miljöbalken, allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har ett värde eller inte. Den som har avfall, både privatpersoner och företag, ska se till att avfallet tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det betyder att så stor del av avfallet som möjligt ska återanvändas eller återvinnas, för att minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurser. Det bästa sättet att uppnå en god kvalitet på insamlat avfall är att sortera det så nära källan som möjligt. Då kan rena fraktioner hanteras var för sig för att få ett bra material för återvinning. Avfall, både avfall från hushållen och företagens avfall får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Avfall ska lämnas till en anläggning som är godkänd för att ta hand om avfall, se vidare under "Avfallsanläggningar" till vänster.

Konsumtionens miljöpåverkan

I Sverige har vi blivit bättre på att ta hand om vårt avfall. Däremot ökar mängderna stadigt. Nästa stora utmaning inom avfallsområdet är att få mängderna att minska, avfallsminimering.

Sidan uppdaterades 2019-03-17