Tvätta inte bilen på gatan

Genom att tvätta din bil i en biltvättsanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för miljön.

För om man tvättar bilen på gatan sköljs farliga tungmetaller och oljerester med vattnet ned till våra dagvattenbrunnar och sedan vidare till närmsta vattendrag, sjö eller hav. Tvätta därför bilen i en fordonstvätt, där separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk. Det finns även biltvättsanläggningar som sparar på mängden vatten genom att rena och recirkulera tvättvattnet så det kan återanvändas. Fråga gärna din tvättanläggning vilka metoder de använder. Här kan du läsa mera!

Tvätta inte bilen på gatan
Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen och i våra vattendrag på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma.  Tvätta därför aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Smutsvattnet innehåller många olika föroreningar som är skadliga för både människor, djur och natur. Hjälp oss att stoppa detta!

Välj biltvätten
Välj biltvätten i stället för att tvätta bilen hemma.  Ta hand om din bil samtidigt som du skonar miljön och dig själv från onödiga gifter. Att tvätta bilen på en biltvätt har stor betydelse för miljön och kräver lite av dig som person. Det går lika bra att tvätta bilen i en automattvätt som i en gör det själv-tvätt. Den viktiga skillnaden mellan att tvätta hemma och på biltvätt är att biltvättar renar vattnet från de skadliga ämnena. Smutsvattnet innehåller många olika föroreningar såsom kemikalier, tungmetaller, tensider, olja och bränslerester som är skadliga för både människor, djur och natur. I tvättanläggningen genomgår vattnet en reningsprocess, innan det leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas en gång till. Tvätta därför inte bilen hemma utan tvätta bilen i en biltvätt. 

Miljömärkta bilvårdsprodukter
I gör det själv-tvättar får man ta med egna bilvårdsprodukter. Välj då miljömärkta alternativ som t.ex. Svanen eller Bra Miljöval  som tar stor hänsyn till miljön. Idag finns det miljöanpassade produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Såpa för biltvättning är ett exempel på ett miljövänligt val. Bilen behöver i regel bara avfettas under vinterhalvåret. Kallavfettningsmedel är baserat på nafta som är en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för människor och vattenmiljö. Välj ett miljömärkt avfettningsmedel, lika bra men bättre för miljön!

Sidan uppdaterades 2023-03-15
Närbild på bil
Tvättad blå bil