Tvätta inte bilen på gatan

Genom att tvätta bilen hemma förgiftas marken där vi bor och sjön och stranden där vi badar. Det sprids olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink i närmiljön när vi tvättar bilen hemma. Ämnena fångas inte upp och renas därför inte utan spolas rakt ut i naturen. Det är ungefär som att stå vid sin favoritsjö och hälla ut ämnet i vattnet....

Välj biltvätten
Välj biltvätten istället för tomten, ta hand om din bil samtidigt som du skonar miljön och dig själv från onödiga gifter. Att tvätta bilen på en biltvätt har stor betydelse för miljön och kräver lite av dig som person. Det går lika bra att tvätta bilen i en automattvätt som i en gör det själv-tvätt. Den viktiga skillnaden mellan att tvätta hemma och på biltvätt är att biltvättar renar vattnet från de skadliga ämnena. På tvättanläggningen genomgår vattnet en reningsprocess, innan det leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas en gång till.

Miljömärkta bilvårdsprodukter
I gör det själv-tvättar får man ta med egna bilvårdsprodukter. Välj då miljömärkta alternativ som t.ex Svanen eller Bra Miljöval  som tar stor hänsyn till miljön. Idag finns det miljöanpassade produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Såpa för biltvättning är ett exempel på ett miljövänligt val. Bilen behöver i regel bara avfettas under vinterhalvåret. Kallavfettningsmedel är baserat på nafta som är en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för människor och vattenmiljö. Välj ett miljömärkt avfettningsmedel, lika bra men bättre för miljön!

Har du inte tillgång till biltvätt?
Har man inte tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att endast använda miljömärkta tvättprodukter och tvätta bilen på en gräsplanen. Gräset stoppar upp de skadliga ämnena och hindrar de från att nå våra vattendrag, sjöar och hav. Du ska undvika att vattnet från tvättningen går ut på gatan och ner i dagvattenbrunnar eller diken. Grusplan är okej att tvätta på om man är säker på att den inte är dränerad och att det inte finns dagvattenbrunnar i närheten. Tvätta aldrig bilen i närheten av vattentäkter, till exempel en grävd brunn då är risken stor att det tar sig in i brunnen och förstör ditt dricksvatten.

Sidan uppdaterades 2019-06-26