Enskild brunn

Egen brunn omfattas av Socialstyrelsens Försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) där man bl.a. rekommenderar regelbundna analyser: minst vart tredje år. Analyserna kan omfatta kemiska ämnen som kan orsaka problem (t.ex. korrosion på ledningar, missfärgning av tvätt), mikrobiologiska ämnen som t.ex. förorening från avloppsvatten och radon.

Visar analysresultaten att vattnet eller brunnen behöver åtgärdas, kan du hitta vattenreningsföretag i SUNETS webbkatalog och borrentrepenörer på Geotecs hemsida (se länkarna till höger) - där finns även ett öppet forum där du kan ställa frågor om din brunn.


 

Sidan uppdaterades 2017-01-01