Dricksvatten

Kraven på kontroll av dricksvattnet har ökat. Därför omfattas allt dricksvatten som tillhandahålls i offentliga eller kommersiella sammanhang av dricksvattenföreskrifterna. Även täkter för fler än 50 personer omfattas oavsett om de är för privata hushåll. (Offentlig innebär att verksamheten drivs i kommunal, läns- eller statlig regi, som t.ex. skolor, eller att allmänheten har tillträde; kommersiell att ersättning utgår i samband med tillhandahållandet av vatten, t.ex. vid uthyrning av bostad eller vid servering.)

De vattenverk som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras hos kommunens miljökontor. Vissa anläggningar behöver också tillstånd. Vattenverken ska ha en ansvarig person och ett egenkontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ska anges hur många prover som tas per år och rutiner för åtgärder om problem uppstår.

Sidan uppdaterades 2018-06-15