Verksamheter med egen vattentäkt

Verksamheter som i snitt tillhandahåller mer än 10m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer fler än 50 personer omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30.

Den som driver en kommersiell eller offentlig verksamhet där man använder dricksvatten från en egen brunn eller annan vattentäkt omfattas också av dricksvattenföreskrifterna, oavsett verksamhetens storlek.

Exempel på kommersiella verksamheter är restauranger och caféer som använder dricksvatten från egen vattentäkt vid beredning av livsmedel. Det kan också vara en campingplats som tillhandahåller dricksvatten till sina gäster.

Skolor och förskolor är exempel på offentliga verksamheter. Det kan också vara en verksamhet där allmänheten har tillträde och den som använder dricksvattnet har en befogad anledning att anta att vattnet uppfyller kraven för dricksvatten och inte har någon rimlig möjlighet att påverka vattnets kvalitet.

Allt vatten är inte dricksvatten
Bara vatten som är avsett att användas för dryck, matlagning eller annan beredning av livsmedel är att betrakta som dricksvatten i föreskrifternas mening. Vid många livsmedelsföretag används vatten till andra ändamål än som dricksvatten, t.ex. vatten som används för rengöring av lokaler, disk och handtvätt eller vatten i toalett-, tvätt-, dusch- och städutrymmen. Sådant vatten omfattas inte av dricksvattenföreskrifterna. Livsmedelsföretaget har dock ett ansvar att visa för myndigheten att det vatten som används för olika ändamål på livsmedelsföretaget inte kan påverka de färdiga livsmedlens hälsosamhet och alltså inte behöver omfattas av föreskrifterna. 

Registrera din verksamhet hos Dalslands miljö- och energinämnd
Om man omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska man registrera sin verksamhet hos Dalslands miljö- och energinämnd. Man ska också genomföra en faroanalys och ta fram ett undersökningsprogram. Både faroanalys och undersökningsprogram ska fastställas av kontrollmyndigheten. Miljö- och energikontoret utför regelbundna kontroller av registrerade dricksvattenanläggningar i syfte att säkerställa att livsmedelslagstiftningen följs.

Mer information

Sidan uppdaterades 2018-07-13