Vattenvård Kalkning Kräftpest

Kräftpest

Länsstyrelsen har beslutat att förklara vattnen i Dalbergsås vattensystem för kräftpestsmittat. Undantaget är vatten uppströms dammen vid Assarebyns Kvarn och Såg i Krokån.
Beslutet gäller from 18 juni 2015 och fram till och med 18 juni 2017.
I Länsstyrelsens beslut finner du vad man få och inte får göra inom området - Länsstyrelsens beslut


Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 10 § förordningen (1994:1716)om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att nedan uppräknade vatten inom Upperudsälvens vattensystem ska förklaras kräftpestsmittade. Kräftpestförklaringen omfattar Askesjö, Megsjön, Håltjärnet, Gottarsbyälven, Fillingsjön och Årbolsälven, samt ej namngivna vattendrag mellan aktuella sjöar.
Beslutet gäller från den 22 april 2016 och fram till och med den 22 april 2018. I Länsstyrelsens beslut finner du vad man få och inte får göra inom området - Länsstyrelsens beslut


Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 10 § förordningen (1994:1716)om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att nedan uppräknade vatten inom Örekilsälvens vattensystem (110) ska förklaras kräftpestsmittade. Kräftpestförklaringen omfattar Svingån och resterade delar av Valboåns avrinningsområde uppströms Torpdammen ovan Ellenösjön.
Länsstyrelsen beslutar samtidigt om föreskrifter, med stöd av 2 kap. 11 § samma förordning - Förordning
Beslutet gäller från den 13 juli 2016 och fram till och med den 13 juli 2018.  
I Länsstyrelsens beslut finner du vad man få och inte får göra inom området - Länsstyrelsens beslut 


 

Sidan uppdaterades 2022-03-17