Invasiva arter

Invasiva arter är främmande arter som har negativ påverkan på våra ekosystem. Det pågår mycket arbete för att försöka begränsa spridning och utbredning av invasiva arter. Du kan göra en insats genom att rapportera var du har sett en invasiv art. De invasiva växter som är lättast att upptäcka och som finns på många platser i Dalsland är parkslide, jätteloka och jättebalsamin. Rapportera gärna fynd av dessa här
På så sätt kan du hjälpa kommunen, andra myndigheter och markägare att få reda på var bestånd av dessa arter finns i landskapet.

Klicka här för att höra biologen Tina Kyrkander, som är expert på invasiva arter. Hon ger bl.a. tips på hur du kan göra för att bekämpa parkslide hemma på tomten.

Sidan uppdaterades 2022-03-07